mainlogo

Informacije

KRIMINAL SE NE ISPLATI druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

KRIMINAL SE NE ISPLATI
druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U periodu od 14-17. marta 2017. godine, Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) je na Vlašiću realizirao drugu obuku u ovoj godini na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Kao i do sada, učešće na obuci su uzeli svi profesionalnci koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela (Tužilaštvo BiH, kantonalna tužilaštva Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, kantonalni sudovi u Novom Travniku, Zenici i Sarajevu, općinski sudovi u Kiseljaku i Sarajevu, Federalna uprava policije FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Kantona Sarajevo, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom te Porezna uprava FBiH).

Čitaj dalje

Kanton Sarajevo: Počela implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine

Kanton Sarajevo: Počela implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine

Vlada Kantona Sarajevo na 75. sjednici održanoj 16. marta 2017. godine usvojila je novi Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017 - 2019. godine, te tom prilikom donijela rješenje o imenovanju Tima za implementaciju navedenog akcionog plana. U zgradi Vlade Kantona Sarajevo 27. marta 2017. godine održan je prvi sastanak pomenutog Tima.

Čitaj dalje

Saradnjom svih društvenih subjekata do prevencije nepoželjnih oblika ponašanja mladih

Saradnjom svih društvenih subjekata do prevencije nepoželjnih oblika ponašanja mladih

U sali Općine Hadžići 10. marta 2017. godine je održan prvi sastanak Savjeta sigurnosti Općine Hadžići. Domaćin sastanka bio je Izet Koro, pomoćnik načelnika Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica. Gospodin Koro je istakao važnost formiranja jednog takvog tijela, te naglasio kako će Općina aktivno učestvovati u pružanju pomoći i podršci rada Savjeta sigurnosti.

Čitaj dalje

Kroz implementaciju Akcionog plana do efektivne kontrole maloljetničkog prestupništva u Istočnom Sarajevu

Kroz implementaciju Akcionog plana do efektivne kontrole maloljetničkog prestupništva u Istočnom Sarajevu

Nositelji aktivnosti u „Akcionom planu za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo (2015 -2017)“ razmatrali su njegovu implementaciju kroz indikatore realizacije i indikatore učinka. Na ovom događaju, održanom u formi okruglog stola, utvrđeno je da je više od 40% planiranih aktivnosti potpuno realizovano, a još 20% je djelimično realizovano. Ove aktivnosti imale su značajan učinak na polju prevencije maloljetničkog prestupništva, ali i na polju reagovanja na ispoljena prestupnička ponašanja djece. Očekuje se da će i najveći dio preostalih aktivnosti biti realizovan do kraja 2017. godine. U tom cilju biće održan niz sastanaka u svim sektorima u oblasti dječije zaštite.

Čitaj dalje

Zajedno u zaštiti djece od faktora rizika za društveno neprihvatljiva ponašanja

Zajedno u zaštiti djece od faktora rizika za društveno neprihvatljiva ponašanja

Predstavnici centara za socijalni rad i predstavnici centara za mentalno zdravlje sa područja grada Istočno Sarajevo učestvovali su na okruglom stolu „Prepoznavanje i zaštita djece od faktora rizika“. Nakon prvog upoznavanja sa pokrenutom inicijativom i programom, učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo, ističući da se radi o koracima koje teže ka konačnom uvođenju sistema. Taj sistem će pored kvalitetnog evidentiranja rizika za djecu, ukazati i na mnoge druge izazove na koje treba odgovoriti. Među njima su sigurno međuinstitucionalna saradnja i kapaciteti ustanova.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.