mainlogo

Informacije

Isto?no Sarajevo osniva dnevni centar za djecu na koju djeluju faktori rizika

Isto?no Sarajevo osniva dnevni centar za djecu na koju djeluju faktori rizika

Predstavnici Opštine Isto?no Novo Sarajevo, opštinskog centra za socijalni rad, predstavnici UNICEF-a i CPRC-a, posjetili su prostorije namijenjene dnevnom centru za djecu na koju djeluju faktori rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja.

ÄŚitaj dalje

Dvodnevna radionica „Primjena Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“

Dvodnevna radionica „Primjena Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i UNICEF, uz podršku nau?nika iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije, te uz podršku profesionalaca iz škola, centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje, u 2016. godini kreirao je program koji za cilj ima rano prepoznavanje faktora rizika od prestupni?kog ponašanja kod djece u osnovnim i srednjim školama.

ÄŚitaj dalje

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizovao je Okrugle stolove u Mostaru (10. aprila 2017. godine) i Trebinju (11. aprila 2017. godine) pod nazivom „Zaštita djece na internetu“. Navedeni doga?aji su implementirani u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nad djecom je globalna pojava, posebno u zemljama koje ne pripadaju tzv. zapadnim zemljama i gdje se pogled na zlostavljanje djeteta može razlikovati. Kako su djeca potpuno ranjivi dio populacije, potrebno je poduzeti posebnu brigu za njihovu zaštitu.

ÄŚitaj dalje

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom je jedna od klju?nih komponenti savremenih strategija kontrole kriminaliteta. Ono podrazumjeva zakonom ure?en postupak koji ?e sa jedne strane osigurati da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenju krivi?nim djelom, te sa druge omogu?iti efikasnu zaštitu prava na mirno uživanje imovine kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.