mainlogo

Informacije

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom je jedna od klju?nih komponenti savremenih strategija kontrole kriminaliteta. Ono podrazumjeva zakonom ure?en postupak koji ?e sa jedne strane osigurati da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenju krivi?nim djelom, te sa druge omogu?iti efikasnu zaštitu prava na mirno uživanje imovine kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

ÄŚitaj dalje

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je zajedno sa Filozofskim fakultetom i Fakultetom politi?kih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizovao seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Predava?i, univerzitetski nastavnici i prakti?ari, govorili su o ovoj temi sa aspekta pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije.

ÄŚitaj dalje

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

ÄŚitaj dalje

KRIMINAL SE NE ISPLATI druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

KRIMINAL SE NE ISPLATI
druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

U periodu od 14-17. marta 2017. godine, Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) je na Vlaši?u realizirao drugu obuku u ovoj godini na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima. Kao i do sada, u?eš?e na obuci su uzeli svi profesionalnci koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivi?nih djela (Tužilaštvo BiH, kantonalna tužilaštva Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, kantonalni sudovi u Novom Travniku, Zenici i Sarajevu, op?inski sudovi u Kiseljaku i Sarajevu, Federalna uprava policije FBiH, MUP-ovi Zeni?ko-dobojskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Kantona Sarajevo, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom te Porezna uprava FBiH).

ÄŚitaj dalje

Kanton Sarajevo: Po?ela implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine

Kanton Sarajevo: Po?ela implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine

Vlada Kantona Sarajevo na 75. sjednici održanoj 16. marta 2017. godine usvojila je novi Akcioni plan za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017 - 2019. godine, te tom prilikom donijela rješenje o imenovanju Tima za implementaciju navedenog akcionog plana. U zgradi Vlade Kantona Sarajevo 27. marta 2017. godine održan je prvi sastanak pomenutog Tima.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.