mainlogo

Informacije

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

U toku postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Sud može na prijedlog tužilaštva u svim fazama ovog postupka odrediti mjere osiguranja i/ili privremenog oduzimanja imovine kako bi se buduće potraživanje Federacije BiH moglo ostvariti na blagovremen i efikasan način. Ova vrsta privremenih mjera osiguranja može se sastojati u blokadi i/ili zapljeni imovine, zavisno od toga da li se svrha osiguranja može postići samo upisom mjere osiguranja u odgovarajuće registre imovine (ZK uredi, Registar vrijednosnih papira, registri motornih vozila, plovila i letjelica, registar zaloga i dr.) ili je potrebno da se uspostavi i fizička kontrola nad imovinom do konačne odluke suda.

Čitaj dalje

Druga multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

Druga multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

U periodu od 28-29. novembra 2016. godine Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je drugu multidisciplinarnu obuku u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima. Obuka je dio aktivnosti koje se implementiraju u okviru projekta „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, a koji je finansijski podržan od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Čitaj dalje

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

Trajno oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom Sud određuje donošenjem presude u redovnom ili posebnom postupku. Tim aktima određuje se vlasništvo Federacije BiH nad oduzetom imovinom, sastav oduzete imovine, njena novčana protuvrijednost, rok za dobrovoljno izvršenje presude, te nalog za upis prava vlasništva u korist Federacije BiH u javnim knjigama i registrima.

Čitaj dalje

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Izvršenje presuda kojima se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se u prijenosu vlasništva, predaji stvari, isplati novčane protuvrijednosti pribavljene koristi i drugim radnjama kojima se ostvaruje potraživanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izvršenje može biti dobrovoljnog karaktera tj. da osobe od kojih se oduzima imovinska koristi (osumnjičeni, optuženi i/ili povezane osobe) nakon pravosnažnosti sudske presude same poduzmu radnje kojima se u potpunosti izvršava sudska odluka u zakonom ostavljenom roku u trajanu od 15 dana. S druge strane, ukoliko se to ne desi, pristupa se prinudnom izvršenju, koje se odvija u okviru zakonom propisanog postupka, i gdje spomenute osobe kao i treća lica imaju određena prava i obaveze kao stranke u izvršnom postupku.

Čitaj dalje

Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Sudska policija Federacije BiH ima značajnu ulogu u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, naročito u segmentu izvršenja sudskih odluka o privremenom osiguranju imovine, kao i presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.