mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u ?etiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u ?etiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Pove?an broj djece u riziku u društvu svjedo?i o nedostatku vizije, znanja primjene pravilnog i kvalitetnog odgoja na ?ovjeka, razumijevanja, volje, pozitivne namjere, svega onoga što je potrebno kako bi djeca i mladi stasali u mirne, sigurne, slobodne i cjelovite osobe. Sve više nasilja u školama, razli?ite vrste ovisnosti, kao i razli?iti oblici kriminalnog ponašanja - odraz su nezadovoljstva, ljutnje, bijesa, nemo?i, bijega od stvarnosti, razo?aranja, nedostatka sigurnosti i ljubavi, osje?aja nezašti?enosti u najranijem dobu i tokom djetinjstva. Ve?ina mladih ljudi koji vrše nasilje nad drugima i sami su bili žrtve nerazumijevanja, nedovoljne komunikacije, ignoriranja, psihi?kog, fizi?kog ili seksualnog nasilja i zlostavljanja. Nažalost, istraživanja su, naj?eš?e, usmjerena na fenomene koji se pojavljuju, u ovim slu?ajevima kao posljedica, ne zahva?aju?i pojedina?ni problem u njegovoj cjelini. Tako se pažnja usmjerava samo na dijelove problema, ispuštaju?i važne uzro?ne veze, zanemaruju?i potrebu holisti?kog pristupa društvenom organizmu.

ÄŚitaj dalje

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika - Srednje škole

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika - Srednje škole

U naredna ?etiri dana planirano je da se održi ?etiri radionice za primjenu eksperimentalne faze Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, u ukupno ?etiri srednje škole (Srednja Gra?evinsko-geodetska škola; Srednja škola metalskih zanimanja; Me?unarodna srednja škola; Prva gimnazija) na podru?ju Kantona Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

U toku postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, Sud može na prijedlog tužilaštva u svim fazama ovog postupka odrediti mjere osiguranja i/ili privremenog oduzimanja imovine kako bi se budu?e potraživanje Federacije BiH moglo ostvariti na blagovremen i efikasan na?in. Ova vrsta privremenih mjera osiguranja može se sastojati u blokadi i/ili zapljeni imovine, zavisno od toga da li se svrha osiguranja može posti?i samo upisom mjere osiguranja u odgovaraju?e registre imovine (ZK uredi, Registar vrijednosnih papira, registri motornih vozila, plovila i letjelica, registar zaloga i dr.) ili je potrebno da se uspostavi i fizi?ka kontrola nad imovinom do kona?ne odluke suda.

ÄŚitaj dalje

Druga multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

Druga multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

U periodu od 28-29. novembra 2016. godine Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je drugu multidisciplinarnu obuku u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima. Obuka je dio aktivnosti koje se implementiraju u okviru projekta „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, a koji je finansijski podržan od strane Ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.