mainlogo

Informacije

GRANI?NA POLICIJA BiH DOBIJA NOVI INFORMACIONI SISTEM

GRANI?NA POLICIJA BiH DOBIJA NOVI INFORMACIONI SISTEM

Još jedna uspješna saradnja Ministarstva sigurnosti BiH, Ambasade Švicarske u BiH, i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) rezultirala je izgradnjom informacionog sistema za potrebe Grani?ne policije BiH. Izvršena je u potpunosti digitalna transformacija operativnih poslova koja ?e omogu?iti da se na brz, jednostavan i pouzdan na?in vodi jedinstvena evidencija o svim doga?ajima na državnoj granici.

ÄŚitaj dalje

Radionica Uspješna primjena alternativne mjere Redovno poha?anje škole

Radionica Uspješna primjena alternativne mjere Redovno poha?anje škole

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, na Ilidži je 26. aprila 2019. godine održana druga jednodnevna radionica na temu „Uspješna primjena alternativne mjere Redovno poha?anje škole“. Radionica je održana u hotelu „Hills”. U?esnici na ovoj radionici bili su pedagozi I psiholozi osnovnih I srednjih škola Kantona Sarajevo dok su predava?i bile Advija Hajdo Balda iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Selma Kršlak iz JU Kantonalni centar za socijalni rad I Samela Alagi? iz Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Tre?i napredni trening: Uspješna primjena policijskog upozorenja

Tre?i napredni trening: Uspješna primjena policijskog upozorenja

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u hotelu "Lavina" na Jahorini održan je tre?i napredni dvodnevni trening na temu "Uspješna primjena policijskog upozorenja". U?esnici na ovoj aktivnosti bili su policijski službenici sa podru?ja Kantona Sarajevo i Isto?no Sarajevo, certificirani za rad sa maloljetnicima.

ÄŚitaj dalje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR PREDAVA?A NA PROJEKTU „PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“

JAVNI KONKURS ZA IZBOR PREDAVA?A NA PROJEKTU „PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“

Pozicija: Predava? na projektu „Pravda za svako dijete“

ÄŚitaj dalje

UVO?ENJE BIOMETRIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE

UVO?ENJE BIOMETRIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE

U prethodnom periodu se u oblasti kontrole granica, migracija i azila realiziralo mnogo, u zna?ajnoj mjeri zahvaljuju?i aktivnostima Ministarstva sigurnosti BiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u saradnji sa nadležnim institucijama, a uz podršku Vlade Švicarske kroz projekat „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini“.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.