mainlogo

Informacije

Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela

Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11. februara održana jednodnevna radionica na temu „Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela“.

Čitaj dalje

Ograničenje kretanja tražilaca azila

Ograničenje kretanja tražilaca azila

U Sarajevu, 29. novembra 2018. godine održana je obuka „Ograničenje kretanja tražilaca azila“. Polaznici obuke bili su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH iz Sektora za azil,Ministarstva pravde BiH, Službe za poslove sa strancima i predstavnici nevladinih organizacija.

Čitaj dalje

Drugi napredni trening "Uspješna primjena policijskog upozorenja"

Drugi napredni trening "Uspješna primjena policijskog upozorenja"

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Konjicu je 27. i 28. Decembra 2018. godine održana je druga dvodnevna radionica na temu „Uspješna primjena policijskog upozorenja“.

Čitaj dalje

Ulazak stranih državljana u BiH i odbijanje ulaska

Ulazak stranih državljana u BiH i odbijanje ulaska

Ministarstvo sigurnosti BiH i CPRC su uspješno realizirali obuku „Ulazak stranih državljana u BiH i razlozi za odbijanje ulaska“ 22. novembra 2018. godine, u Sarajevu. Obrađeni aspekti su pravna rješenja iz Zakona o strancima i Zakona o azilu o procedurama ulaska, a odnose se na ulazak stranih drzavljana u BiH, razlozima za odbijanje ulaska u BiH i načinu izricanja odbijanja ulaska.

Čitaj dalje

VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 06. novembra 2018. godine održan je VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.