mainlogo

Informacije

Strateško planiranje u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo

Strateško planiranje u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 19. decembra 2016. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo.

Čitaj dalje

Završen ciklus radionica u 9 osnovnih škola u Katonu Sarajevo: Nastavnici upoznati o ciljevima, prednostima i načinu primjene Matrice"

Završen ciklus radionica u 9 osnovnih škola u Katonu Sarajevo: Nastavnici upoznati o ciljevima, prednostima i načinu primjene Matrice"

Uspješno realizirane radionice u devet osnovnih škola (OŠ „Edhem Mulabdić“– Stari Grad; OŠ „Nafija Sarajlić“ – Centar; OŠ „Aleksa Šantić“ – Novo Grad; OŠ „Malta“– Novo Sarajevo; OŠ „Zahid Baručija“ – Vogošća; OŠ „Deveta osnovna škola“ – Ilidža; OŠ „Srednje“– Ilijaš; OŠ „Zaim Kolar“-Trnovo; OŠ „9 - Maj“ – Hadžići) u Kantonu Sarajevo za primjenu eksperimentalne faze Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika.

Čitaj dalje

Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Bijeljini

Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Bijeljini

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) predstavili su osnovne rezultate ISRD3 Studije provedene u 47 osnovnih škola u BiH, na uzorku od preko 3.000 ispitane djece. Okruglom stolu pod nazivom „Obim i struktura maloljetničkog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“ koji je održan u Bijeljini, prisustvovali su predstavnici javnih ustanova relevantnih za oblast dječije zaštite i predstavnici škola koje su učestvovale u provedenom istraživanju.

Čitaj dalje

Rano prepoznavanje faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece u Republici Srpskoj

Rano prepoznavanje faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece u Republici Srpskoj

Stručni radnici i direktori deset osnovnih i srednjih škola iz Banje Luke, Bijeljine i Prijedora stekli su osnovna znanja o programu ranog prepoznavanja faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Republički pedagoški zavod Republike Srpske (RPZ), 14. decembra 2016. godine, organizovao je radionicu u kojoj su učesnici mogli čuti detalje o načinu primjene, ciljevima i svrsi programa. Učesnici su kroz diskusiju istakli veliko zadovoljstvo kreiranim instrumentima i cijelom inicijativom. Tako su već na radionici planirane buduće aktivnosti u cilju pilotiranja ovog programa. Naime, RPZ će u januaru i februaru 2017. godine, organizovati 10 radionica za nastavnike u svih 10 škola, a od dana održavanja radionice započeti će i pilotiranje programa u konkretnoj školi.

Čitaj dalje

Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Odgoj je međudjelovanje generacija odraslih i generacija djece i mladih, odnosno stvaralački čin koji se ostvaruje kroz kvalitetnu komunikaciju i usku interakciju, polazeći od potreba odgajanika i odgajatelja i imajući kao konačni rezultat optimalan rast i razvoj ličnosti.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.