mainlogo

Informacije

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika - Srednje škole

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika - Srednje škole

U naredna ?etiri dana planirano je da se održi ?etiri radionice za primjenu eksperimentalne faze Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, u ukupno ?etiri srednje škole (Srednja Gra?evinsko-geodetska škola; Srednja škola metalskih zanimanja; Me?unarodna srednja škola; Prva gimnazija) na podru?ju Kantona Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

U toku postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, Sud može na prijedlog tužilaštva u svim fazama ovog postupka odrediti mjere osiguranja i/ili privremenog oduzimanja imovine kako bi se budu?e potraživanje Federacije BiH moglo ostvariti na blagovremen i efikasan na?in. Ova vrsta privremenih mjera osiguranja može se sastojati u blokadi i/ili zapljeni imovine, zavisno od toga da li se svrha osiguranja može posti?i samo upisom mjere osiguranja u odgovaraju?e registre imovine (ZK uredi, Registar vrijednosnih papira, registri motornih vozila, plovila i letjelica, registar zaloga i dr.) ili je potrebno da se uspostavi i fizi?ka kontrola nad imovinom do kona?ne odluke suda.

ÄŚitaj dalje

Druga multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

Druga multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

U periodu od 28-29. novembra 2016. godine Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je drugu multidisciplinarnu obuku u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima. Obuka je dio aktivnosti koje se implementiraju u okviru projekta „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, a koji je finansijski podržan od strane Ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

Trajno oduzimanje imovine pribavljene krivi?nim djelom Sud odre?uje donošenjem presude u redovnom ili posebnom postupku. Tim aktima odre?uje se vlasništvo Federacije BiH nad oduzetom imovinom, sastav oduzete imovine, njena nov?ana protuvrijednost, rok za dobrovoljno izvršenje presude, te nalog za upis prava vlasništva u korist Federacije BiH u javnim knjigama i registrima.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.