mainlogo

Informacije

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika podrazumijeva skup planski osmišljenih i organizovano poduzetih aktivnosti da bi se kod osobe (ili grupe osoba) otklonili identifikovani faktori rizika od činjenja društveno neprihvatljivih ponašanja. Nakon što se identificira neprihvatljivi oblik ponašanja kod djeteta, pristupa se zajednički (nastavnici, razrednici, stručna služba škole, roditelji uz podršku Centra za mentalno zdravlje i službe za socijalnu zaštitu, ukoliko je potrebno), pažljivo i studiozno u istraživanju uzroka takvog ponašanja, te se radi na otklanjanju tih uzroka. Cilj je upravljati identifikovanim rizikom od neprihvatljivog ponašanja, ojačati zaštitne faktore za dijete i na kraju otkloniti faktore rizika.

Čitaj dalje

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela

Osnovni princip politike suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu jeste težnja ka ostvarivanju prevencije koja za cilj ima ne samo zaštitu određenih dobara od asocijalnog i antisocijalnog ponašanja maloljetnika, nego i zaštitu samih maloljetnika. Uspješan angažman države na suprotstavljanju ovakvom ponašanju ne ograničava se, međutim, samo na prevenciju, nego i na djelovanje nakon počinjenja djela od strane djece i maloljetnika, a sve s ciljem pravilnog usmjeravanja i preodgoja djece i mladih.

Čitaj dalje

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Svaki zahvat u ljudsko pravo na mirno uživanje imovine mora biti propisan zakonom, služiti legitimnom cilju i biti proporcionalan, u smislu uspostavljanja ravnoteže između javnog (općeg) interesa i pojedinačnih prava.

Čitaj dalje

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se u svakom povećanju ili sprječavanju smanjenja imovine koja potiče od krivičnog djela. Imovina su različite stvari ili prava koje su stekli učinilac krivičnog djela ili povezane osobe, i nad kojom se može provesti izvršenje radi naplate potraživanja Federacije BiH.

Čitaj dalje

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Bihaću

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Bihaću

Predstavnici ministarstava iz Vlade Unsko-sanskog Kantona, predstavnici organa starateljstva, škola, službi sigurnosti, nevladinih organizacija prisustvovali su prezentaciji osnovnih rezultata Studije o samoprijavljenoj delinkvenciji djece (ISRD 3). Naime, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je predstavio rezultate studije provedene u 49 osnovnih škola u BiH, na uzorku o preko 3.000 ispitane djece.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.