mainlogo

Informacije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: CPRC najavljuje pilot program sekundarne prevencije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: CPRC najavljuje pilot program sekundarne prevencije

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, će organizovati okrugli sto pod nazivom: „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i Program sekundarne prevencije u Republici Srpskoj“. Okrugli sto će biti održan 21. oktobra 2016. godine, u Hotelu „Espana", u Lukavici, Istočno Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.

Čitaj dalje

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

U periodu od 11. do 13. oktobra 2016. godine, u Konjicu, je održana obuka pod nazivom „Edukacija i obuka rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", kojoj su prisustvovali rukovodni službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine. Obuka je organizirana i izvedena u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" koji finansira Vlada Velike Britanije. Obuka je realizirana u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.

Čitaj dalje

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: CPRC najavljuje predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetničkom prestupništvu u BiH

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: CPRC najavljuje predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetničkom prestupništvu u BiH

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati će okrugli stol pod nazivom „Obim i struktura maloljetničkog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“. Okrugli sto će biti održan 19. oktobra 2016. godine, na Fakultetu političkih nauka, u Banjoj Luci, sa početkom u 10:00 sati. Događaju će prisustvovati predstavnici relevantnih ministarstava, javnih ustanova relevantnih za oblast dječije zaštite i predstavnici škola koje su učestvovale u provedenom istraživanju.

Čitaj dalje

Formiranje Dnevnog centra za „djecu u riziku“ i djecu u kontaktu sa zakonom

Formiranje Dnevnog centra  za „djecu u riziku“ i djecu u kontaktu sa zakonom

U cilju primjene diverzionog modela restorativne pravde, zajedničkim radom Odgojnog centra u Sarajevu, UNICEF-a i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu formira se Dnevni centar za „djecu u riziku“ i djecu u kontaktu sa zakonom. Cilj osnivanja Dnevnog centra je realizacija stručnog individualnog i grupnog rada sa maloljetnicima kroz poštivanje principa resocijalizacije. Rad sa maloljetnicima realizovao bi se na dnevnoj osnovi, ne ometajući redovno pohađanje škole. Odgojni centar predstavlja bazičnu stručno-institucionalnu nit u radu sa djecom i maloljetnicima.

Čitaj dalje

Oduzimanje imovinske koristi jedna od tema rasprava na IX. Savjetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini

Oduzimanje imovinske koristi jedna od tema rasprava na IX. Savjetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini

U okviru devetog po redu stručnog Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, koje se u periodu od 28. do 30. septembra održalo u Neumu, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je panel na temu "Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima". Na ovom stručnom skupu profesionalaca iz pravosuđa svoja iskustva u provođenju finansijskih istraga i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima prezentirali su tužioci iz kantonalnih tužilaštava koji postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, zatim tužioci Okružnog tužilaštva Banja Luka, tužioci USKOK-a iz R. Hrvatske i Specijalnog tužilaštva iz Crne Gore, predstavnici Ministarstva pravde BiH, kao i drugi eksperti iz ove oblasti.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.