mainlogo

Informacije

U toku je IX Stručno savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine

U toku je IX Stručno savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine

U toku je IX Stručno savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine koje se održava u Neumu. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru ovog skupa organizira poseban panel pod nazivom “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”. Panel se održava u okviru projeka koji finansira Vlada Velike Britanije u oblasti jačanja domaćih kapaciteta u domenu borbe protiv korupcije i teških oblika kriminala oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima.

Čitaj dalje

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sudjeluje u organizaciji IX. Stručnog savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sudjeluje u organizaciji IX. Stručnog savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, i drugim domaćim i međunarodnim partnerima sudjeluje u organizaciji devetog po redu stručnog Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini. Savjetovanje se održava u Neumu u periodu od 28. do 30. septembra u hotelu "Neum".

Čitaj dalje

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Tužilaštva su jedan od subjekata krivičnog postupka čija osnovna funkcija je otkrivanje krivičnh djela i gonjenje njihovih počinilaca. Ovu funkciju tužilaštva ostvaruju putem provođenja istrage, prikupljanja dokaza i podnošenjem prijedloga Sudu za utvrđivanje krivične odgovornosti i izricanje krivično-pravnih sankcija i drugih mjera. Jedna od dužnosti tužioca je da prikuplja dokaze i izviđa okolnosti koje su od važnosti za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Donošenjem Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom tužioci u Federaciji BiH imaju mogućnost vođenja finansijske istrage usmjerene ka otkrivanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine.

Čitaj dalje

U Brčko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

U Brčko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

U periodu od 06-09. septembra 2016. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u Brčkom realizirao petu u nizu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koji finansira Vlada Velike Britanije

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Trnovo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Trnovo

Dana 21. septembra 2016. godine predstavnici CPRC-a su zajedno sa predsjedavajućom Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad održali sastanak sa novoformiranim Savjetom sigurnosti Općine Trnovo. Ovo je ujedno i druga općina u Kantonu Sarajevo koja je formirala ovu vrstu tijela a sve u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.