mainlogo

Informacije

Oduzimanje imovinske koristi jedna od tema rasprava na IX. Savjetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini

Oduzimanje imovinske koristi jedna od tema rasprava na IX. Savjetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini

U okviru devetog po redu stru?nog Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, koje se u periodu od 28. do 30. septembra održalo u Neumu, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je panel na temu "Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima". Na ovom stru?nom skupu profesionalaca iz pravosu?a svoja iskustva u provo?enju finansijskih istraga i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima prezentirali su tužioci iz kantonalnih tužilaštava koji postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, zatim tužioci Okružnog tužilaštva Banja Luka, tužioci USKOK-a iz R. Hrvatske i Specijalnog tužilaštva iz Crne Gore, predstavnici Ministarstva pravde BiH, kao i drugi eksperti iz ove oblasti.

ÄŚitaj dalje

Sportom protiv maloljetni?kog prijestupništva

Sportom protiv maloljetni?kog prijestupništva

„Zdrav duh u zdravom tijelu“ je projekat Savjeta sigurnosti Op?ine Novi Grad koji se odnosi na sportske aktivnosti koje stimulušu solidarnost i zdrav takmi?arski duh, kroz druženje, igru, rekreaciju i razgovor, ali prije svega kao segment zdravog odgoja i prevencije drugih negativnih socioloških pojava. Srednjoškolci iz Elektrotehni?ke škole i osnovci iz škole „Aleksa Šanti?“ u Sarajevu u?estvovali su u sportskom sadržaju manifestacije koja se održala u sportsko-rekreacionom centaru “SRCE” u Bu?a Potoku na podru?ju Op?ine Novi Grad, 07.10.2016. godine.

ÄŚitaj dalje

Nullum comodum capere potest de sua propria iniuria ili niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivi?nim djelom predstavlja jedno od osnovnih civilizacijskih i pravnih na?ela koje je zastupljeno u svim me?unarodnim i nacionalnim pravnim izvorima.

ÄŚitaj dalje

Održan okrugli sto - „PREPOZNAVANJE DJECE U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA I PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE U KANTONU SARAJEVO ”

Održan okrugli sto - „PREPOZNAVANJE DJECE U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA I PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE U KANTONU SARAJEVO ”

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 03. oktobra 2016. godine u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu održan je okrugli sto pod nazivom „PREPOZNAVANJE DJECE U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA I PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE U KANTONU SARAJEVO ”.

ÄŚitaj dalje

U Isto?nom Sarajevu demonstriran održiv sistem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu

U Isto?nom Sarajevu demonstriran održiv sistem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu

Profesionalci koji u gradu Isto?no Sarajevo rade u oblasti dje?ije zaštite, uz podršku UNICEF-a i CPRC-a, danas su pokazali da postoji održiv sistem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu. Naime, tim profesionalaca je još 2015. godine izradio Akcioni plan prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera (2015-2017). Nakon njegovog usvajanja, ovaj multisektorski Tim kontinuirano je održavao sastanke u cilju pra?enja implementacije aktivnosti.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.