mainlogo

Informacije

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva

Prepoznavanje i rad sa djecom u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja zahtijeva jedinstvene instrumente, multidisciplinarni pristup i sistematsko planiranje. Na ovu temu, 16. septembra 2016. godine, na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, održan je okrugli sto kojem su prisustvovali naučnici i stručnjaci iz regiona, predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, kao i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Čitaj dalje

Vodič za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Vodič za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Radno iskorištavanje ljudi u svrhe trgovine ljudima sve više postaje problem sa kojim se susreću brojne države širom svijeta.

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Novi Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Novi Grad

Na području općine Novi Grad u zadnjih se nekoliko mjeseci, od kako se formirao općinski Savjet sigurnosti, kontinuirano provode preventivne mjere u cilju zaštite djece s posebnim fokusom na zaštitu i rad sa djecom sa riziko faktorom, te osnaživanju njihovih porodica.

Čitaj dalje

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i organizacija Save the Children provode Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu i percepcije njihovih roditelja o istom. Ovo istraživanje provodi se u skladu sa etičkim kodeksom i načelima nauke, uz najveće mjere zaštite prava djeteta.

Čitaj dalje

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Smatrate da niko ne treba imati koristi od kriminala? Poznato vam je da postoji zakon na osnovu kojeg je moguće oduzeti imovinu stečenu kriminalom? Interesuje vas kako izgleda postupak uređen Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14)?

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.