mainlogo

Informacije

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Smatrate da niko ne treba imati koristi od kriminala? Poznato vam je da postoji zakon na osnovu kojeg je moguće oduzeti imovinu stečenu kriminalom? Interesuje vas kako izgleda postupak uređen Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14)?

Čitaj dalje

Trgovina ljudima - Izvještaj

Trgovina ljudima - Izvještaj

Veliko nam je zadovojstvo predstaviti vam izvještaj pod naslovom "Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini" koji je izrađen u okviru projekta "Pomoć Ministarstvu sigurnosti BIH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015". Projekat je implementiran zahvaljujući finansijskoj podršci Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).

Čitaj dalje

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) objavljuje javni konkurs za izbor saradnika na projektu „Pravda za svako dijete“, na poziciju „Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja“.

Čitaj dalje

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Kako je ranije najavljeno, u hotelu „Sarajevo“, 19. jula 2016. godine, održana je radionica u cilju izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo. Radionicu su zajednički organizovali Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“: Održan sastanak Radne grupe u cilju analize dostavljenih prijedloga aktivnosti za izradu Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

„Pravda za svako dijete“: Održan sastanak Radne grupe u cilju analize dostavljenih prijedloga aktivnosti za izradu Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

Dana 15. jula 2016. godine u prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo. Sastanku su prisustvovali dio članstva Tima za implementaciju Akcionog plana, predstavnik Općine Novi Grad i predstavnici CPRC-a. U skladu sa osnovnim ciljem sastanka, analizirani su svi dostavljeni prijedlozi aktivnosti za izradu novog Akcionog plana, te su isti uzeti u obzir za kreiranje konkretnih aktivnosti koje će biti sastavni dio novog Akcionog plana. Komentari i sugestije biće artikulirani u konkretne aktivnosti i integrirani u prvu verziju Akcionog plana, koja će biti prezentirana na radionici 19. jula 2016. godine, a koja se organizira upravo u cilju izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.