mainlogo

Informacije

XI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

XI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

XI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini održano je u Neumu, u periodu od 01-03. oktobra 2018. godine. CPRC je bio suorganizator pomenutog Savjetovanja, gdje je, u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" koji podržava Vlada Švicarske Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini”, organizirao obuku (Panel V) pod nazivom “Borba protiv korupcije – modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila.“ Tema Panela je bila borba protiv korupcije, modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila, kao i uspostavljanje saradnje između nadležnih institucija u pogledu sprječavanja različitih pojavnih oblika korupcije. Učešće na Panelu su uzeli tužitelji Tužilaštva BiH, kantonalnih tužilaštava Unsko-sanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo, te Okružnog tužilaštva Banja Luka, kao i predstavnici Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH - Sektor za azil, Sektor za migracije i Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Čitaj dalje

Održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“

Održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“

U realizaciji projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 12. oktobra održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“. Trening je održan u hotelu Sarajevo uz učešće predstavnika policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo te predstavnika Tužilaštva Kantona Sarajevo. Uvodna obrazloženja dali su Maja Pašić, tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, te Hasan Begić, inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Čitaj dalje

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Granična policija BIH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na međunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom.

Čitaj dalje

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Centar za istraživanje politike suprotstavljana kriminalitetu dana 14.9.2018. godine organizovao je jednodnevnu radionicu za predstavnike opštinskih centara socijalnog rada i centara mentalnog zdravlja u sklopu realizacije projekta ,,Pravda za svako dijete” koji je podržan od strane organizacije UNICEF. Tema radionice bila je ,,Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima”.

Čitaj dalje

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Nakon uspješne realizacije aktivnosti A.1.5 Izrada i održavanje devet (9) treninga za referalne mehanizme, konstruiranih u 9 općina Kantona Sarajevo (CSR, CMZ, treneri, mentori) u prvom kvartalu projekta, a koje je podrazumijevalo održavanje devet treninga i rad sa stručnim službama zajednice i škola na temu rada sa djecom u riziku.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.