mainlogo

Informacije

Radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo "Sistem ranog prepoznavanja rizi?nih ponašanja u?enika i prate?i referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku"

Radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo "Sistem ranog prepoznavanja rizi?nih ponašanja u?enika i prate?i referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku"

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11.3.2019. godine održan radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo. Tema ovog sastanka bio je „Sistem ranog prepoznavanja rizi?nih ponašanja u?enika i prate?i referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku“.

ÄŚitaj dalje

IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 12. februara 2019. godine održan je IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017 – 2019. godine.

ÄŚitaj dalje

Uklju?ivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izre?ene maloljetnim po?iniocima krivi?nih djela

Uklju?ivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izre?ene maloljetnim po?iniocima krivi?nih djela

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11. februara održana jednodnevna radionica na temu „Uklju?ivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izre?ene maloljetnim po?iniocima krivi?nih djela“.

ÄŚitaj dalje

Ograni?enje kretanja tražilaca azila

Ograni?enje kretanja tražilaca azila

U Sarajevu, 29. novembra 2018. godine održana je obuka „Ograni?enje kretanja tražilaca azila“. Polaznici obuke bili su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH iz Sektora za azil,Ministarstva pravde BiH, Službe za poslove sa strancima i predstavnici nevladinih organizacija.

ÄŚitaj dalje

Drugi napredni trening "Uspješna primjena policijskog upozorenja"

Drugi napredni trening "Uspješna primjena policijskog upozorenja"

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Konjicu je 27. i 28. Decembra 2018. godine održana je druga dvodnevna radionica na temu „Uspješna primjena policijskog upozorenja“.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.