mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite – Op?ina Novi Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite – Op?ina Novi Grad

Na podru?ju op?ine Novi Grad u zadnjih se nekoliko mjeseci, od kako se formirao op?inski Savjet sigurnosti, kontinuirano provode preventivne mjere u cilju zaštite djece s posebnim fokusom na zaštitu i rad sa djecom sa riziko faktorom, te osnaživanju njihovih porodica.

ÄŚitaj dalje

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i organizacija Save the Children provode Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu i percepcije njihovih roditelja o istom. Ovo istraživanje provodi se u skladu sa eti?kim kodeksom i na?elima nauke, uz najve?e mjere zaštite prava djeteta.

ÄŚitaj dalje

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Smatrate da niko ne treba imati koristi od kriminala? Poznato vam je da postoji zakon na osnovu kojeg je mogu?e oduzeti imovinu ste?enu kriminalom? Interesuje vas kako izgleda postupak ure?en Zakonom o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14)?

ÄŚitaj dalje

Trgovina ljudima - Izvještaj

Trgovina ljudima - Izvještaj

Veliko nam je zadovojstvo predstaviti vam izvještaj pod naslovom "Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini" koji je izra?en u okviru projekta "Pomo? Ministarstvu sigurnosti BIH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015". Projekat je implementiran zahvaljuju?i finansijskoj podršci Agencije za me?unarodni razvoj Sjedinjenih Ameri?kih Država (USAID).

ÄŚitaj dalje

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupni?kog ponašanja

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupni?kog ponašanja

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) objavljuje javni konkurs za izbor saradnika na projektu „Pravda za svako dijete“, na poziciju „Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupni?kog ponašanja“.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.