mainlogo

Informacije

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i organizacija Save the Children provode Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu i percepcije njihovih roditelja o istom. Ovo istraživanje provodi se u skladu sa eti?kim kodeksom i na?elima nauke, uz najve?e mjere zaštite prava djeteta.

ÄŚitaj dalje

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Smatrate da niko ne treba imati koristi od kriminala? Poznato vam je da postoji zakon na osnovu kojeg je mogu?e oduzeti imovinu ste?enu kriminalom? Interesuje vas kako izgleda postupak ure?en Zakonom o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14)?

ÄŚitaj dalje

Trgovina ljudima - Izvještaj

Trgovina ljudima - Izvještaj

Veliko nam je zadovojstvo predstaviti vam izvještaj pod naslovom "Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini" koji je izra?en u okviru projekta "Pomo? Ministarstvu sigurnosti BIH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015". Projekat je implementiran zahvaljuju?i finansijskoj podršci Agencije za me?unarodni razvoj Sjedinjenih Ameri?kih Država (USAID).

ÄŚitaj dalje

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupni?kog ponašanja

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupni?kog ponašanja

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) objavljuje javni konkurs za izbor saradnika na projektu „Pravda za svako dijete“, na poziciju „Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupni?kog ponašanja“.

ÄŚitaj dalje

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Kako je ranije najavljeno, u hotelu „Sarajevo“, 19. jula 2016. godine, održana je radionica u cilju izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetni?kom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo. Radionicu su zajedni?ki organizovali Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.