mainlogo

Informacije

Održan radni sastanak povodom izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019

Održan radni sastanak povodom izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019

Korupcija nije samo oblik delinkvencije, niti se aktivnosti na njezinom suprotstavljanju mogu svesti samo na (krivično)pravne sankcije. Ključ reforme je u mijenjanju politike i sistema, a ne u progonu pojedinačnih krivaca, moralnim prodikama ili donošenju novih zakona i propisa. Istraživanje Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminalitet ukazalo je da je oko 25 % onih koji su imali kontakte sa službenicima u javnom sektoru dalo novac, protuuslugu ili kakvu drugu nepripadajuću korist. Spomenuti iznos, zabilježen u Federaciji Bosne i Hercegovine, viši je od prosjeka Bosne i Hercegovine i od zemalja Zapadnoga Balkana. Samim tim, izrada i donošenje ovakvog dokumenta je od krucijalnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Čitaj dalje

Radna posjeta Disciplinskom centru za maloljetnike u Sarajevu

Radna posjeta Disciplinskom centru za maloljetnike u Sarajevu

U organizaciji Disciplinskog centra za maloljetnike i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) 09. juna 2016. godine upriličena je posjeta Disciplinskom centru za maloljetnike. Učesnici navedene radne posjete bili su predstavnici Tima za provedbu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo 2015-2017, predstavnici Centra za socijalni rad iz Istočnog Sarajeva, predstavnici Općine Novi Grad, predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad, te predstavnici CPRC-a. Posjeta je upriličena u svrhu razmjene iskustava profesionalaca iz domene rada sa djecom i maloljetnicima i predstavlja nastavak aktivnosti u pravcu jačanja alternativnog načina reagiranja na maloljetničko prijestupništvo.

Čitaj dalje

U toku je 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“ koje se održava u Neumu.

U toku je 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“ koje se održava u Neumu.

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizira poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”.

Čitaj dalje

"Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivično-pravne oblasti"

"Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivično-pravne oblasti"

U Neumu će se u periodu od 1. do 4. juna 2016. godine održati 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“. Savjetovanje se organizuje u Hotelu Grand Neum. U sklopu savjetovanja u petak 3. juna sa početkom u 9:30 održat će se poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”.

Čitaj dalje

Realizovan okrugli sto „Pravda za svako dijete“

Realizovan okrugli sto „Pravda za svako dijete“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 25. maja 2016. godine, u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu, organizovao je okrugli sto pod nazivom „Pravda za svako dijete“. Učesnici na ovom događaju bili su profesionalci iz institucija koje na području Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo rade u oblasti dječije zaštite i oblasti provedbe politika za suprotstavljanje društveno neprihvatljivim ponašanjima maloljetnika.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.