mainlogo

Informacije

Realizovan trening: „DNEVNI CENTAR U FUNKCIJI PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA MALOLJETNE IZVRŠIOCE KRIVIČNIH DJELA“

Realizovan trening: „DNEVNI CENTAR U FUNKCIJI PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA MALOLJETNE IZVRŠIOCE KRIVIČNIH DJELA“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 19. i 20. maja 2016. godine u Banjoj Luci organizovao dvodnevni trening za profesionalce sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo koji rade sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom. Tako su na jednom mjestu bili okupljeni oni koji predlažu, izriču, prate i izvršavaju alternativne mjere. Ovoga puta, fokus je bio na alternativnim mjerama koje se izvršavaju kroz instituciju dnevnog centra.

Čitaj dalje

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - Priručnik za praktičare

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - Priručnik za praktičare

Obavještavamo vas da je u izdanju Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz štampe izašao Priručnik za praktičare u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Ovaj priručno-pedagoški tekst je nastao kao rezultat višemjsečnog rada referentnih autora iz oblasti pravosuđa, akademske zajednice i uprave u Federaciji BiH, a koji treba da ponudi osnovne informacije o postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prema odredbama važećeg zakonodavstva.

Čitaj dalje

Prevencija maloljetničkog prestupništva i primjena alternativnih mjera u opštini Pale

Prevencija maloljetničkog prestupništva i primjena alternativnih mjera u opštini Pale

U zgradi Opštine Pale, 10. maja 2016. godine, opštinsko odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti organizovalo je sastanak u vezi primjene preventivnih programa maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela. Pored domaćina i predstavnika CPRC-a, sastanku su prisustvovali i profesionalci iz Centra za socijalni rad i stručni radnici iz škola.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“: Sastanak sa profesionalcima u Sokocu

„Pravda za svako dijete“: Sastanak sa profesionalcima u Sokocu

U cilju praćenja provedbe Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 6. maja 2016. godine, posjetili su profesionalce koji u Opštini Sokolac rade u oblasti dječije zaštite. Sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalne vlasti.

Čitaj dalje

Četvrti sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Četvrti sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 22. 04. 2016. godine održan sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.