mainlogo

Informacije

"Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivi?no-pravne oblasti"

"Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivi?no-pravne oblasti"

U Neumu ?e se u periodu od 1. do 4. juna 2016. godine održati 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“. Savjetovanje se organizuje u Hotelu Grand Neum. U sklopu savjetovanja u petak 3. juna sa po?etkom u 9:30 održat ?e se poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u doma?oj i komparativnoj sudskoj praksi”.

ÄŚitaj dalje

Realizovan okrugli sto „Pravda za svako dijete“

Realizovan okrugli sto „Pravda za svako dijete“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 25. maja 2016. godine, u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu, organizovao je okrugli sto pod nazivom „Pravda za svako dijete“. U?esnici na ovom doga?aju bili su profesionalci iz institucija koje na podru?ju Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo rade u oblasti dje?ije zaštite i oblasti provedbe politika za suprotstavljanje društveno neprihvatljivim ponašanjima maloljetnika.

ÄŚitaj dalje

Realizovan trening: „DNEVNI CENTAR U FUNKCIJI PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA MALOLJETNE IZVRŠIOCE KRIVI?NIH DJELA“

Realizovan trening: „DNEVNI CENTAR U FUNKCIJI PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA MALOLJETNE IZVRŠIOCE KRIVI?NIH DJELA“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 19. i 20. maja 2016. godine u Banjoj Luci organizovao dvodnevni trening za profesionalce sa podru?ja Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo koji rade sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom. Tako su na jednom mjestu bili okupljeni oni koji predlažu, izri?u, prate i izvršavaju alternativne mjere. Ovoga puta, fokus je bio na alternativnim mjerama koje se izvršavaju kroz instituciju dnevnog centra.

ÄŚitaj dalje

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima - Priru?nik za prakti?are

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima - Priru?nik za prakti?are

Obavještavamo vas da je u izdanju Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz štampe izašao Priru?nik za prakti?are u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima. Ovaj priru?no-pedagoški tekst je nastao kao rezultat višemjse?nog rada referentnih autora iz oblasti pravosu?a, akademske zajednice i uprave u Federaciji BiH, a koji treba da ponudi osnovne informacije o postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom prema odredbama važe?eg zakonodavstva.

ÄŚitaj dalje

Prevencija maloljetni?kog prestupništva i primjena alternativnih mjera u opštini Pale

Prevencija maloljetni?kog prestupništva i primjena alternativnih mjera u opštini Pale

U zgradi Opštine Pale, 10. maja 2016. godine, opštinsko odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti organizovalo je sastanak u vezi primjene preventivnih programa maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivi?nih djela. Pored doma?ina i predstavnika CPRC-a, sastanku su prisustvovali i profesionalci iz Centra za socijalni rad i stru?ni radnici iz škola.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.