mainlogo

Informacije

Realizovan interdisciplinarni seminar za studente Univerziteta u Sarajevu

Realizovan interdisciplinarni seminar za studente Univerziteta u Sarajevu

U prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 21. i 22. aprila 2016. godine, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je interdisciplinarni seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Predavači, univerzitetski nastavnici, govorili su o temi kroz odabrane cjeline iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije. Kao glavne dimenzije fenomena „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ predavači su definisali roditelje, zajednicu, te na kraju i samu ličnost djeteta.

Čitaj dalje

Održana obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Održana obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U periodu od 30. marta do 02. aprila 2016. godine je u Sarajevu održana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za predstavnike nadležnih institucija u Federaciji BiH koje provode odredbe Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Radi se o aktivnostima u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije

Čitaj dalje

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente u organizaciji CPRC – a

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente u organizaciji CPRC – a

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, organizovati će dvodnevni interdisciplinarni seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Seminar će se održati 21. i 22. aprila 2016. godine, sa početkom u 09:30 časova, u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Cilj je da fenomeni „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ budu prezentovani kroz prizmu pet oblasti (pedagogija, psihologija, socijalni rad, pravo i kriminologija sa kriminalistikom) koje se izučavaju na fakultetima Univerziteta u Sarajevu.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“- Održan Okrugli sto u Općini Novi Grad

„Pravda za svako dijete“- Održan Okrugli sto u Općini Novi Grad

U cilju realizacije aktivnosti koje proizlaze iz Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, Savjet sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo, 14. aprila 2016. godine, održao je okrugli sto. Ovaj događaj koji je imao informativno-edukativni karakter realizirao se uz podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), koji u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ pruža podršku lokalnoj zajednici u sagledavanju problematike maloljetničkog prijestupništva, stvaranju uvjeta za primjenu preventivnih programa, kao i u uspostavljanju kapaciteta za uspješnu primjenu alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom. Navedeni projekat se implementira uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a.

Čitaj dalje

Jačanje kapaciteta za provedbu alternativnih mjera u reakciji na maloljetničko prestupništvo u gradu Istočno Sarajevo

Jačanje kapaciteta za provedbu alternativnih mjera u reakciji na maloljetničko prestupništvo u gradu Istočno Sarajevo

U zgradi Skupštine Grada Istočno Sarajevo, 07. aprila 2016. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera (2015-2017). Sastanak Tima su obilježile tačke dnevnog reda vezane za aktivnosti iz Akcionog plana koje predviđaju uspostavljanje efikasnih mehanizama za izvršenje alternativnih mjera izrečenih djeci u sukobu sa zakonom.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.