mainlogo

Informacije

„Pravda za svako dijete“: Sastanak sa profesionalcima u Sokocu

„Pravda za svako dijete“: Sastanak sa profesionalcima u Sokocu

U cilju pra?enja provedbe Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 6. maja 2016. godine, posjetili su profesionalce koji u Opštini Sokolac rade u oblasti dje?ije zaštite. Sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalne vlasti.

ÄŚitaj dalje

?etvrti sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

?etvrti sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 22. 04. 2016. godine održan sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata.

ÄŚitaj dalje

Realizovan interdisciplinarni seminar za studente Univerziteta u Sarajevu

Realizovan interdisciplinarni seminar za studente Univerziteta u Sarajevu

U prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 21. i 22. aprila 2016. godine, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je interdisciplinarni seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Predava?i, univerzitetski nastavnici, govorili su o temi kroz odabrane cjeline iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije. Kao glavne dimenzije fenomena „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ predava?i su definisali roditelje, zajednicu, te na kraju i samu li?nost djeteta.

ÄŚitaj dalje

Održana obuka profesionalaca iz pravosu?a, agencija za provo?enje zakona i drugih nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Održana obuka profesionalaca iz pravosu?a, agencija za provo?enje zakona i drugih nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

U periodu od 30. marta do 02. aprila 2016. godine je u Sarajevu održana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom za predstavnike nadležnih institucija u Federaciji BiH koje provode odredbe Zakona o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom. Radi se o aktivnostima u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom" koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije

ÄŚitaj dalje

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente u organizaciji CPRC – a

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente u organizaciji CPRC – a

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, organizovati ?e dvodnevni interdisciplinarni seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Seminar ?e se održati 21. i 22. aprila 2016. godine, sa po?etkom u 09:30 ?asova, u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Cilj je da fenomeni „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ budu prezentovani kroz prizmu pet oblasti (pedagogija, psihologija, socijalni rad, pravo i kriminologija sa kriminalistikom) koje se izu?avaju na fakultetima Univerziteta u Sarajevu.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.