mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Održan sastanak savjeta sigurnosti - Op?ina Novi Grad

Održan sastanak savjeta sigurnosti - Op?ina Novi Grad

Dana 31. marta 2016. godine u prostorijama Op?ine Novi Grad održan je prvi sastanak op?inskog savjeta sigurnosti. Formiranje op?inskih savjeta sigurnosti je i obaveza iz Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016 u Kantonu Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo, 09. marta 2015. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo. Na sastanku su ?lanovi Tima i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), pored redovnih ta?ki dnevnog reda, diskutovali o Prijedlogu Programa rada Vlade Kantona Sarajevo na polju suprotstavljanja maloljetni?kom prestupništvu za 2016. godinu.

ÄŚitaj dalje

Trening - „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Trening - „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Od 02. do 03. marta 2016. godine, u hotelu „Board“ na Jahorini, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), realizovan je interaktivni trening pod nazivom "Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“. U?esnici treninga su bili ?lanovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i ?lanovi Radnog tima za pra?enje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Tre?i sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Tre?i sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 03. 03. 2016. godine održan je tre?i sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata. Na sastanku su, pored ?lanova spomenutih tijela, bili prisutni i Zamjenik ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, g-din Dragan Slipac, te predstavnici Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.

ÄŚitaj dalje

Najava interaktivnog treninga „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Najava interaktivnog treninga  „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati ?e interaktivni trening pod nazivom "Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“. Trening ?e se održati od 02. do 03. marta 2016. godine, u hotelu „Board“ na Jahorini. U?esnici treninga ?e biti ?lanovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i ?lanovi Radnog tima za pra?enje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo. Ovaj doga?aj ?e se realizovati uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.