mainlogo

Informacije

Treći sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Treći sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 03. 03. 2016. godine održan je treći sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata. Na sastanku su, pored članova spomenutih tijela, bili prisutni i Zamjenik ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, g-din Dragan Slipac, te predstavnici Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.

Čitaj dalje

Najava interaktivnog treninga „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“

Najava interaktivnog treninga  „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati će interaktivni trening pod nazivom "Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“. Trening će se održati od 02. do 03. marta 2016. godine, u hotelu „Board“ na Jahorini. Učesnici treninga će biti članovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i članovi Radnog tima za praćenje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo. Ovaj događaj će se realizovati uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

CPRC – Sastanak profesionalaca iz oblasti maloljetničkog pravosuđa u gradu Istočno Sarajevo

CPRC – Sastanak profesionalaca iz oblasti maloljetničkog pravosuđa u gradu Istočno Sarajevo

U cilju implementacije Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak sa profesionalcima iz oblasti maloljetničkog pravosuđa na ovom području. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo, Centra za socijalni rad Foča, predstavnici MUP-a Republike Srpske (CJB Istočno Sarajevo) i sudija za maloljetnike.

Čitaj dalje

Realizovana radionica „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Realizovana radionica „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), od 18. do 20. februara 2015. godine, u hotelu „Central“ u Vitezu, uspješno je realizovao radionicu pod nazivom „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“. Sa ciljem da kreiraju jedinstvenu metodologiju za identifikaciju djece u riziku od društveno-neprihvatljivog ponašanja i metodologiju upravljanja odnosnim rizicima, učešće na radionici su uzeli najveći eksperti u Bosni i Hercegovini - naučnici i praktičari - iz oblasti psihologije, mentalnog zdravlja, pedagogije, i socijalnog rada.

Čitaj dalje

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 10 – 13. februara 2016. godine u hotelu „Mepas“, Mostar, realizirao prvu od sedam planiranih obuka u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom". Projekt se implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Obuka, kojoj je prisustvovalo 30 učesnika iz različitih institucija (Finansijska/financijska policija FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Federalna uprava policije FBiH, Sudska policija FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, i Hercegovačko-neretvanske županije, kantonalni sudovi u Bihaću i Sarajevu, kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Hercegovačko-neretvanske županije, Kantona Sarajevo, i Tuzlanskog kantona, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i dr.), je multidisciplinarnog karaktera i obuhvatila je subjekte koji su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.