mainlogo

Informacije

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo, 09. marta 2015. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo. Na sastanku su ?lanovi Tima i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), pored redovnih ta?ki dnevnog reda, diskutovali o Prijedlogu Programa rada Vlade Kantona Sarajevo na polju suprotstavljanja maloljetni?kom prestupništvu za 2016. godinu.

ÄŚitaj dalje

Trening - „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Trening - „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Od 02. do 03. marta 2016. godine, u hotelu „Board“ na Jahorini, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), realizovan je interaktivni trening pod nazivom "Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“. U?esnici treninga su bili ?lanovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i ?lanovi Radnog tima za pra?enje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Tre?i sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Tre?i sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 03. 03. 2016. godine održan je tre?i sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata. Na sastanku su, pored ?lanova spomenutih tijela, bili prisutni i Zamjenik ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, g-din Dragan Slipac, te predstavnici Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.

ÄŚitaj dalje

Najava interaktivnog treninga „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Najava interaktivnog treninga  „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati ?e interaktivni trening pod nazivom "Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetni?ko prestupništvo“. Trening ?e se održati od 02. do 03. marta 2016. godine, u hotelu „Board“ na Jahorini. U?esnici treninga ?e biti ?lanovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i ?lanovi Radnog tima za pra?enje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo. Ovaj doga?aj ?e se realizovati uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

CPRC – Sastanak profesionalaca iz oblasti maloljetni?kog pravosu?a u gradu Isto?no Sarajevo

CPRC – Sastanak profesionalaca iz oblasti maloljetni?kog pravosu?a u gradu Isto?no Sarajevo

U cilju implementacije Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak sa profesionalcima iz oblasti maloljetni?kog pravosu?a na ovom podru?ju. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad Isto?no Novo Sarajevo, Centra za socijalni rad Fo?a, predstavnici MUP-a Republike Srpske (CJB Isto?no Sarajevo) i sudija za maloljetnike.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.