mainlogo

Informacije

Realizirana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Realizirana obuka u oblasti 
oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", a koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije, u periodu 16-19. decembra 2015. godine, na Jahorini je realizirana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Čitaj dalje

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima 
u sukobu sa zakonom

Sedmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, održan je 12. januara 2016. godine, u prostorijama Zgrade Kantona Sarajevo. Kao nastavak na prethodni, na ovom sastanku članovi Tima su razmatrali revidiranu verziju Dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Nakon kraće diskusije ovaj dokument je jednoglasno usvojen, pa je dogovorena procedura za njegovo usvajanje.

Čitaj dalje

Sastanak u Općini Trnovo

Sastanak u Općini Trnovo

Dana 08. januara 2016. godine predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održali su sastanak sa predstavnicima Općine Trnovo i sa profesionalcima djelatnim u oblasti rada sa djecom i maloljetnicima sa područja navedene općine. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Općini Stari Grad

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Općini Stari Grad

Kako se kroz projekat „Pravda za svako dijete“ provodi niz aktivnosti od kojih je jedna održavanje sastanaka sa predstavnicima općinske vlasti u Kantonu Sarajevo, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sastali su se sa predstavnicima Općine Stari Grad. Sastanak je održan u prostorijama Općine 07. januara 2016. godine.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Općini Ilidža

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Općini Ilidža

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa održavanjem sastanaka na području općina u Kantonu Sarajevo. Tim povodom, 06. januara 2016. godine, održan je sastanak u prostorijama Općine Ilidža sa predstavnicima općinske administracije.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.