mainlogo

Informacije

CPRC – Sastanak profesionalaca iz oblasti maloljetni?kog pravosu?a u gradu Isto?no Sarajevo

CPRC – Sastanak profesionalaca iz oblasti maloljetni?kog pravosu?a u gradu Isto?no Sarajevo

U cilju implementacije Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak sa profesionalcima iz oblasti maloljetni?kog pravosu?a na ovom podru?ju. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad Isto?no Novo Sarajevo, Centra za socijalni rad Fo?a, predstavnici MUP-a Republike Srpske (CJB Isto?no Sarajevo) i sudija za maloljetnike.

ÄŚitaj dalje

Realizovana radionica „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Realizovana radionica „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), od 18. do 20. februara 2015. godine, u hotelu „Central“ u Vitezu, uspješno je realizovao radionicu pod nazivom „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“. Sa ciljem da kreiraju jedinstvenu metodologiju za identifikaciju djece u riziku od društveno-neprihvatljivog ponašanja i metodologiju upravljanja odnosnim rizicima, u?eš?e na radionici su uzeli najve?i eksperti u Bosni i Hercegovini - nau?nici i prakti?ari - iz oblasti psihologije, mentalnog zdravlja, pedagogije, i socijalnog rada.

ÄŚitaj dalje

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosu?a, agencija za provo?enje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosu?a, agencija za provo?enje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 10 – 13. februara 2016. godine u hotelu „Mepas“, Mostar, realizirao prvu od sedam planiranih obuka u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom". Projekt se implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Obuka, kojoj je prisustvovalo 30 u?esnika iz razli?itih institucija (Finansijska/financijska policija FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Federalna uprava policije FBiH, Sudska policija FBiH, MUP-ovi Zeni?ko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegova?kog kantona, i Hercegova?ko-neretvanske županije, kantonalni sudovi u Biha?u i Sarajevu, kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Hercegova?ko-neretvanske županije, Kantona Sarajevo, i Tuzlanskog kantona, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i dr.), je multidisciplinarnog karaktera i obuhvatila je subjekte koji su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).

ÄŚitaj dalje

Sastanci u svrhu izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019 godine

Sastanci u svrhu izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  za period 2015-2019 godine

U koncipiranju strateških dokumenata za borbu protiv korupcije važno je voditi se integriranim pristupom, koji podrazumijeva utemeljenost antikorupcijskih aktivnosti na ?injenicama, te bi ga trebali odlikovati transparentnost, nepristranost i stru?nost, inkluzivnost, sveobuhvatnost, mjerljivost i orijentiranost na u?inak, što su principi koje zagovaraju i Ujedinjene Nacije.

ÄŚitaj dalje

Koordinacijski sastanak - trgovina ljudima

Koordinacijski sastanak - trgovina ljudima

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 09. februara 2016. godine u prostorijama OSCE-a, održan je koordinacijski sastanak organizacija u Bosni i Hercegovini (BiH) koje se bave problemom trgovine ljudima. U?eš?e na navedenom sastanku su uzeli i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Rije? je o sastancima koji se periodi?no organiziraju, a koji imaju za cilj sumiranje ura?enih ali i planiranih aktivnosti po pitanju navedene problematike.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.