mainlogo

Informacije

Održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“

Održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“

U realizaciji projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 12. oktobra održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“. Trening je održan u hotelu Sarajevo uz učešće predstavnika policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo te predstavnika Tužilaštva Kantona Sarajevo. Uvodna obrazloženja dali su Maja Pašić, tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, te Hasan Begić, inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Čitaj dalje

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Granična policija BIH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na međunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom.

Čitaj dalje

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Centar za istraživanje politike suprotstavljana kriminalitetu dana 14.9.2018. godine organizovao je jednodnevnu radionicu za predstavnike opštinskih centara socijalnog rada i centara mentalnog zdravlja u sklopu realizacije projekta ,,Pravda za svako dijete” koji je podržan od strane organizacije UNICEF. Tema radionice bila je ,,Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima”.

Čitaj dalje

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Nakon uspješne realizacije aktivnosti A.1.5 Izrada i održavanje devet (9) treninga za referalne mehanizme, konstruiranih u 9 općina Kantona Sarajevo (CSR, CMZ, treneri, mentori) u prvom kvartalu projekta, a koje je podrazumijevalo održavanje devet treninga i rad sa stručnim službama zajednice i škola na temu rada sa djecom u riziku.

Čitaj dalje

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), dana 27 i 28.06.2018.godine. u prostorijama hotela „Sarajevo“ u Sarajevu održane su zadnje dvije radionice u okviru modula „OSNOVNE TERAPIJSKE VJEŠTINE U PLANU OPORAVKA DJETETA“. Edukacijski program u trajanju od četiri dana, utemeljen je na iskustvima i znanju psihijatrije i integrativne psihoterapije razvojne dobi koja uključuje multidisciplinarnu dijagnostiku i tretman dječjih i adolescentnih emocionalnih problema i problema ponašanja, (traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece), usklađen sa evropskim standardima, primjerom dobre prakse u radu sa djecom i mladima, etičkim kodeksom i Konvencijom o pravima djece.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.