mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Op?ini Stari Grad

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Op?ini Stari Grad

Kako se kroz projekat „Pravda za svako dijete“ provodi niz aktivnosti od kojih je jedna održavanje sastanaka sa predstavnicima op?inske vlasti u Kantonu Sarajevo, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sastali su se sa predstavnicima Op?ine Stari Grad. Sastanak je održan u prostorijama Op?ine 07. januara 2016. godine.

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Op?ini Ilidža

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Op?ini Ilidža

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa održavanjem sastanaka na podru?ju op?ina u Kantonu Sarajevo. Tim povodom, 06. januara 2016. godine, održan je sastanak u prostorijama Op?ine Ilidža sa predstavnicima op?inske administracije.

ÄŚitaj dalje

Realizovan okrugli sto „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo“

Realizovan okrugli sto „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo“

U Zgradi gradske Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, 24. decembra 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo“. Ovaj doga?aj, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

ÄŚitaj dalje

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

ÄŚitaj dalje

Održan Okrugli sto „Specifi?nosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

Održan Okrugli sto „Specifi?nosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a i u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva na podru?ju Kantona Sarajevo, održan je Okrugli sto pod nazivom „Specifi?nosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku“. U?eš?e na Okruglom stolu uzeli su ?lanovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom - Kanton Sarajevo, predstavnici op?ina Kantona Sarajevo, kao i drugi relevantni u?esnici djelatni u oblasti dje?ije zaštite.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.