mainlogo

Informacije

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

Čitaj dalje

Održan Okrugli sto „Specifičnosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

Održan Okrugli sto „Specifičnosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a i u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva na području Kantona Sarajevo, održan je Okrugli sto pod nazivom „Specifičnosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku“. Učešće na Okruglom stolu uzeli su članovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom - Kanton Sarajevo, predstavnici općina Kantona Sarajevo, kao i drugi relevantni učesnici djelatni u oblasti dječije zaštite.

Čitaj dalje

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog  pristupa“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 17. i 18. decembra 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, organizovao je radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. Učesnici radionice bili su nastavnici sa visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Tuzli. Cilj radionice bio je kritički se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom.

Čitaj dalje

Identifikacija relevantnih standarda zaštite žrtava trgovine ljudima iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev vs. Kipar i Ruska Federacija

Identifikacija relevantnih standarda zaštite žrtava trgovine ljudima iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev vs. Kipar i Ruska Federacija

Predstavljamo izvještaj implementiranog projekta o idenitfikaciji standarda zaštite žrtava trgovine ljudima i pozitivnim obavezama država članica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, provedenog u saradnji CPRC-a i Karitasa BiH

Čitaj dalje

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra, u Hotelu „Lavina“ na Jahorini, realizovao je napredni interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“, za predstavnike pravosudnih organa, predstavnike policije i predstavnike organa starateljstva. Trening za ove profesionalce sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo, koji rade i imaju sklonosti ka radu sa djecom, realizovan je u saradnji sa profesionalcima koji su učestvovali u izradi i primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.