mainlogo

Informacije

„Pravda za svako dijete“- Održan osmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

„Pravda za svako dijete“- Održan osmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo 27. januara 2016. godine održan je osmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016). Kao i na prethodnim sastancima Tima, i ovaj put predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminaliteta (CPRC) bili su pozvani da tehni?ki i konsultativno podrže rad Tima.

ÄŚitaj dalje

Realizirana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Realizirana obuka u oblasti 
oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

U okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom", a koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije, u periodu 16-19. decembra 2015. godine, na Jahorini je realizirana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom.

ÄŚitaj dalje

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima 
u sukobu sa zakonom

Sedmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, održan je 12. januara 2016. godine, u prostorijama Zgrade Kantona Sarajevo. Kao nastavak na prethodni, na ovom sastanku ?lanovi Tima su razmatrali revidiranu verziju Dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Nakon kra?e diskusije ovaj dokument je jednoglasno usvojen, pa je dogovorena procedura za njegovo usvajanje.

ÄŚitaj dalje

Sastanak u Op?ini Trnovo

Sastanak u Op?ini Trnovo

Dana 08. januara 2016. godine predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održali su sastanak sa predstavnicima Op?ine Trnovo i sa profesionalcima djelatnim u oblasti rada sa djecom i maloljetnicima sa podru?ja navedene op?ine. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Op?ini Stari Grad

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Op?ini Stari Grad

Kako se kroz projekat „Pravda za svako dijete“ provodi niz aktivnosti od kojih je jedna održavanje sastanaka sa predstavnicima op?inske vlasti u Kantonu Sarajevo, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sastali su se sa predstavnicima Op?ine Stari Grad. Sastanak je održan u prostorijama Op?ine 07. januara 2016. godine.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.