mainlogo

Informacije

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra, u Hotelu „Lavina“ na Jahorini, realizovao je napredni interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“, za predstavnike pravosudnih organa, predstavnike policije i predstavnike organa starateljstva. Trening za ove profesionalce sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo, koji rade i imaju sklonosti ka radu sa djecom, realizovan je u saradnji sa profesionalcima koji su učestvovali u izradi i primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Čitaj dalje

Radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati će radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. Na ovom događaju, planiranom za 17. i 18. decembar 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, učešće će uzeti predstavnici relevantnih visokoškolskih ustanova iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Zenice i Tuzle. Osnovni cilj je kritički se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom.

Čitaj dalje

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo je 08.12.2015. godine održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016). Povod sastanka bila je dopuna pomenutog akcionog plana. Komisija koja je imenovana na prethodnom sastanku od strane Tima dostavila je radnu verziju dopune akcionog plana o kojoj se raspravljalo na sastanku. Prisutni su se očitovali o svim predloženim aktivnostima iz dostavljenog dokumenta, te dali svoje sugestije i komentare. Isti će u pisanoj verziji biti dostavljeni komisiji, te će se konačna verzija dopune dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje.

Čitaj dalje

Održana radionica u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Održana radionica u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

U okviru projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu, u Fojnici je u periodu 30.XI-02.XII.2015. održana trodnevna radionica sa ciljem revidiranja prijedloga "Vodiča za postupanje inspekcija rada u slučajevima trgovine ljudima u BiH".

Čitaj dalje

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra 2015. godine, u hotelu „Lavina“ na Jahorini, organizovati će događaj pod nazivom: „Djeca u kontaktu sa zakonom: Napredni interaktivni trening“. Osnovni cilj ovog događaja je obuka profesionalaca pravosudnih i vanpravosudnih organa sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo i razmjena dobrih praksi u primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Interaktivni trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.