mainlogo

Informacije

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Op?ini Ilidža

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Op?ini Ilidža

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa održavanjem sastanaka na podru?ju op?ina u Kantonu Sarajevo. Tim povodom, 06. januara 2016. godine, održan je sastanak u prostorijama Op?ine Ilidža sa predstavnicima op?inske administracije.

ÄŚitaj dalje

Realizovan okrugli sto „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo“

Realizovan okrugli sto „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo“

U Zgradi gradske Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, 24. decembra 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo“. Ovaj doga?aj, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

ÄŚitaj dalje

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

ÄŚitaj dalje

Održan Okrugli sto „Specifi?nosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

Održan Okrugli sto „Specifi?nosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a i u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva na podru?ju Kantona Sarajevo, održan je Okrugli sto pod nazivom „Specifi?nosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku“. U?eš?e na Okruglom stolu uzeli su ?lanovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom - Kanton Sarajevo, predstavnici op?ina Kantona Sarajevo, kao i drugi relevantni u?esnici djelatni u oblasti dje?ije zaštite.

ÄŚitaj dalje

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog  pristupa“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 17. i 18. decembra 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, organizovao je radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. U?esnici radionice bili su nastavnici sa visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Isto?nom Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Mostaru, Sveu?ilišta u Mostaru, Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Tuzli. Cilj radionice bio je kriti?ki se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.