mainlogo

Informacije

Radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati će radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. Na ovom događaju, planiranom za 17. i 18. decembar 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, učešće će uzeti predstavnici relevantnih visokoškolskih ustanova iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Zenice i Tuzle. Osnovni cilj je kritički se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom.

Čitaj dalje

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo je 08.12.2015. godine održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016). Povod sastanka bila je dopuna pomenutog akcionog plana. Komisija koja je imenovana na prethodnom sastanku od strane Tima dostavila je radnu verziju dopune akcionog plana o kojoj se raspravljalo na sastanku. Prisutni su se očitovali o svim predloženim aktivnostima iz dostavljenog dokumenta, te dali svoje sugestije i komentare. Isti će u pisanoj verziji biti dostavljeni komisiji, te će se konačna verzija dopune dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje.

Čitaj dalje

Održana radionica u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Održana radionica u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

U okviru projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu, u Fojnici je u periodu 30.XI-02.XII.2015. održana trodnevna radionica sa ciljem revidiranja prijedloga "Vodiča za postupanje inspekcija rada u slučajevima trgovine ljudima u BiH".

Čitaj dalje

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra 2015. godine, u hotelu „Lavina“ na Jahorini, organizovati će događaj pod nazivom: „Djeca u kontaktu sa zakonom: Napredni interaktivni trening“. Osnovni cilj ovog događaja je obuka profesionalaca pravosudnih i vanpravosudnih organa sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo i razmjena dobrih praksi u primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Interaktivni trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Rim, 24.XI.2015. Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", koji se finansira od strane vlade Velike Britanije, održali sastanak sa predstavnicima italijanske Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu-ANBSC (L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.