mainlogo

Informacije

Identifikacija relevantnih standarda zaštite žrtava trgovine ljudima iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev vs. Kipar i Ruska Federacija

Identifikacija relevantnih standarda zaštite žrtava trgovine ljudima iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev vs. Kipar i Ruska Federacija

Predstavljamo izvještaj implementiranog projekta o idenitfikaciji standarda zaštite žrtava trgovine ljudima i pozitivnim obavezama država ?lanica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, provedenog u saradnji CPRC-a i Karitasa BiH

ÄŚitaj dalje

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra, u Hotelu „Lavina“ na Jahorini, realizovao je napredni interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“, za predstavnike pravosudnih organa, predstavnike policije i predstavnike organa starateljstva. Trening za ove profesionalce sa podru?ja Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo, koji rade i imaju sklonosti ka radu sa djecom, realizovan je u saradnji sa profesionalcima koji su u?estvovali u izradi i primjeni zakon? o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku.

ÄŚitaj dalje

Radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati ?e radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. Na ovom doga?aju, planiranom za 17. i 18. decembar 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, u?eš?e ?e uzeti predstavnici relevantnih visokoškolskih ustanova iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Zenice i Tuzle. Osnovni cilj je kriti?ki se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom.

ÄŚitaj dalje

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo je 08.12.2015. godine održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016). Povod sastanka bila je dopuna pomenutog akcionog plana. Komisija koja je imenovana na prethodnom sastanku od strane Tima dostavila je radnu verziju dopune akcionog plana o kojoj se raspravljalo na sastanku. Prisutni su se o?itovali o svim predloženim aktivnostima iz dostavljenog dokumenta, te dali svoje sugestije i komentare. Isti ?e u pisanoj verziji biti dostavljeni komisiji, te ?e se kona?na verzija dopune dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje.

ÄŚitaj dalje

Održana radionica u okviru projekta "Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Održana radionica u okviru projekta "Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

U okviru projekta pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Sarajevu, u Fojnici je u periodu 30.XI-02.XII.2015. održana trodnevna radionica sa ciljem revidiranja prijedloga "Vodi?a za postupanje inspekcija rada u slu?ajevima trgovine ljudima u BiH".

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.