mainlogo

Informacije

Osmo stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Osmo stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

#kriminalseneisplati

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

Predstavnici Opštine Novo Sarajevo i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 13. oktobra 2015. godine, održali su sastanak posvećen suprotstavljanju maloljetničkom prestupništvu. Naime, na sastanku je razmatrana primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo.

Čitaj dalje

Održan sastanak u Općini Centar

Održan sastanak u Općini Centar

Kao dio aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, a koji se implementira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, dana 08. 10. 2015. godine održan je sastanak u prostorijama Općine Centar (Kanton Sarajevo) između predstavnika pomenute Općine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Čitaj dalje

Kriminal se ne isplati

Kriminal se ne isplati

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH-Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO) implementira projekt pod nazivom "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom". Ovaj projekt se realizira u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca, kao i brojnim institucijama u Federaciji BiH koje su nadležne za provođenje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).

Čitaj dalje

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“

„Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“ naziv je dvodnevne radionice održane 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Kao dio projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku UNICEF-a, radionica je organizovana u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.