mainlogo

Informacije

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Profesionalci iz škola, službe socijelne zaštite i policije sa područja opštine Stari Grad, 20. avgusta 2015. godine, održali su radni sastanak. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) i provedba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Novo Sarajevo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Novo Sarajevo

U cilju podrške primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i podrške implementaciji Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016), Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je radni sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite, sa području opštine Novo Sarajevo. Sastanku održanom 19. avgusta 2015. godine, prisustvovali su predstavnici policije, organa starateljstva i predstavnici obrazovnih institucija.

Čitaj dalje

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo

Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo održao je radni sastanak u svrhu implementacije Akcionog plana. Sastanku, koji je održan 03.08.2015. godine, prisustvovali su i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Razmatrane su dosadašnje aktivnosti u cilju implementacije Akcionog plana, a koje su trebale biti poduzete od strane nadležnih ministarstava, javnih ustanova i svih opština u Kantonu Sarajevu.

Čitaj dalje

Održana dvodnevna interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH“

Održana dvodnevna interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH, i drugim nevladinim organizacijama implementira projekat pod nazivom „Pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015.“ U sklopu pomenutog projekta, u periodu 15-16. juli 2015. godine, održana je dvodnevna interaktivna radionica pod nazivom "Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH" u hotelu „Terme“ – Ilidža.

Čitaj dalje

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Istočni Stari Grad

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Istočni Stari Grad

Projekat „Pravda za svako dijete“ kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizuje na području Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo, pretpostavlja djelovanje i koordinaciju aktivnosti u svih 15 opština. 29. juna 2015. godine, u Opštini Istočni Stari Grad održan je radni sastanak predstavnika opštinskih službi nadležnih za pitanja dječije zaštite, predstavnika Grada Istočno Sarajevo i CPRC-a.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.