mainlogo

Informacije

NASTAVAK AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“- SASTANAK PROFESIONALACA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI

NASTAVAK AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“- SASTANAK PROFESIONALACA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa implementacijom aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“. U okviru projektnih aktivnosti koje se kontinuirano provode na području svih općina u Kantonu Sarajevo, CPRC je 09.09.2015. godine organizovao sastanak sa profesionalcima iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Hadžići. Sudionici sastanka bili su predstavnici policije, službe socijalne zaštite, kao i pedagozi jedne osnovne i jedne srednje škole.

Čitaj dalje

Sastanak u Općini Ilijaš

Sastanak u Općini Ilijaš

U prostorijama Općine Ilijaš je 08.09.2015. godine održan sastanak predstavnika Općine i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja pomenute općine. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

Čitaj dalje

Realizacija projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Realizacija projekta pod nazivom 
„Uključivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. Osnovni cilj projekta jeste da poboljša uspostavljanje državnog mehanizma zaštite i borbe protiv trgovine ljudima, putem uključivanja inspektora rada u regionalne monitoring timove, kako bi se omogućila saradnja i učešće u identificiranju, podršci i zaštiti žrtava trgovine ljudima, te uspostavila saradnja između nevladinih organizacija, inspektora rada i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

Čitaj dalje

Sastanak sa predstavnicima Općine Hadžići

Sastanak sa predstavnicima Općine Hadžići

U okviru aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su 02. septembra 2015. godine održali sastanak sa predstavnicima Općine Hadžići. Tom prilikom je prezentiran projekat i mogući oblici saradnje. Općina Hadžići u okviru svojih nadležnosti preduzima kontinuirane aktivnosti na polju primarne i drugih oblika prevencije maloljetničkog prijestupništva, ali i uopšte unaprjeđenja kvalitete života najmlađeg dijela populacije.

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Profesionalci iz škola, službe socijelne zaštite i policije sa područja opštine Stari Grad, 20. avgusta 2015. godine, održali su radni sastanak. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) i provedba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.