mainlogo

Informacije

Održan sastanak u Op?ini Centar

Održan sastanak u Op?ini Centar

Kao dio aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, a koji se implementira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, dana 08. 10. 2015. godine održan je sastanak u prostorijama Op?ine Centar (Kanton Sarajevo) izme?u predstavnika pomenute Op?ine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

ÄŚitaj dalje

Kriminal se ne isplati

Kriminal se ne isplati

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH-Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO) implementira projekt pod nazivom "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom". Ovaj projekt se realizira u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca, kao i brojnim institucijama u Federaciji BiH koje su nadležne za provo?enje Zakona o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).

ÄŚitaj dalje

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“

„Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“ naziv je dvodnevne radionice održane 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Kao dio projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku UNICEF-a, radionica je organizovana u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici.

ÄŚitaj dalje

Interaktivna radionica: „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“

Interaktivna radionica: „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“. U?eš?e u radionici ?e uzeti pedagozi i socijalni radnici osnovnih i srednjih škola, kao i socijalni radnici iz centara za socijalni rad sa podru?ja Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo. Radionica se održava 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici (Sarajevo).

ÄŚitaj dalje

Okrugli sto: „Maloljetni?ko pravosu?e u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“

Okrugli sto: „Maloljetni?ko pravosu?e u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je Okrugli sto na temu: „Maloljetni?ko pravosu?e u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“. Okrugli sto je organizovan u Sarajevu, u Hotelu „Sarajevo“, 22. septembra 2015. godine.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.