mainlogo

Informacije

Ilidža: Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u organizaciji CPRC-a

Ilidža: Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u organizaciji CPRC-a

Danas, 16. septembra 2015. godine, profesionalci iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja opštine Ilidža i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održali su radni sastanak. Tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa djecom u sukobu sa zakonom i primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku.

ÄŚitaj dalje

"Pravda za svako dijete“ - Konferencija za medije i Okrugli sto u organizaciji CPRC-a

"Pravda za svako dijete“ - Konferencija za medije i Okrugli sto u organizaciji CPRC-a

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 22. septembra 2015. godine, organizovati ?e konferenciju za medije, na kojoj ?e biti predstavljen projekat „Pravda za svako dijete“. Medijima ?e se obratiti predstavnici UNICEF-a, predstavnici radnih timova za suprotstavljanje maloljetni?kom prestupništvu u Kantonu Sarajevo i Gradu Isto?no Sarajevo, kao i predstavnici CPRC-a.

ÄŚitaj dalje

NASTAVAK AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“- SASTANAK PROFESIONALACA NA PODRU?JU OP?INE HADŽI?I

NASTAVAK AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“- SASTANAK PROFESIONALACA NA PODRU?JU OP?INE HADŽI?I

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa implementacijom aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“. U okviru projektnih aktivnosti koje se kontinuirano provode na podru?ju svih op?ina u Kantonu Sarajevo, CPRC je 09.09.2015. godine organizovao sastanak sa profesionalcima iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja op?ine Hadži?i. Sudionici sastanka bili su predstavnici policije, službe socijalne zaštite, kao i pedagozi jedne osnovne i jedne srednje škole.

ÄŚitaj dalje

Sastanak u Op?ini Ilijaš

Sastanak u Op?ini Ilijaš

U prostorijama Op?ine Ilijaš je 08.09.2015. godine održan sastanak predstavnika Op?ine i profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja pomenute op?ine. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

ÄŚitaj dalje

Realizacija projekta pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Realizacija projekta pod nazivom 
„Uklju?ivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. Osnovni cilj projekta jeste da poboljša uspostavljanje državnog mehanizma zaštite i borbe protiv trgovine ljudima, putem uklju?ivanja inspektora rada u regionalne monitoring timove, kako bi se omogu?ila saradnja i u?eš?e u identificiranju, podršci i zaštiti žrtava trgovine ljudima, te uspostavila saradnja izme?u nevladinih organizacija, inspektora rada i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.