mainlogo

Informacije

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 18. i 19. juna 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“. Realizovana radionica okupila je uposlenike centara za socijalni rad sa područja grada Istočno Sarajevo i uposlenike opštinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, a koji rade sa djecom u kontaktu sa zakonom. Osnovni cilj radionice bio je povećanje znanja o zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i razmjena iskustava u njihovoj provedbi, sa fokusom na ulogu organa starateljstva.

Čitaj dalje

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 15. juna 2015. godine, posjetili su Opštinu Pale i Opštinu Sokolac. Posjete su realizovane u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane UNICEF-a. Na održanim sastancima prisustvovali su načelnici opština, predstavnici opštinskih službi nadležnih za pitanja dječije zaštite, kao i predstavnici Grada Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“.

Čitaj dalje

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“

U cilju realizacije aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 28. i 29. maja 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“.

Čitaj dalje

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“ – 28. i 29. maj 2015. godine

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“ – 28. i 29. maj 2015. godine

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u okviru projekta „Pravda za djecu“, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.