mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Održana dvodnevna interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH“

Održana dvodnevna interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID), i u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH, i drugim nevladinim organizacijama implementira projekat pod nazivom „Pomo? Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015.“ U sklopu pomenutog projekta, u periodu 15-16. juli 2015. godine, održana je dvodnevna interaktivna radionica pod nazivom "Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH" u hotelu „Terme“ – Ilidža.

ÄŚitaj dalje

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Isto?ni Stari Grad

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Isto?ni Stari Grad

Projekat „Pravda za svako dijete“ kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizuje na podru?ju Kantona Sarajevo i Grada Isto?no Sarajevo, pretpostavlja djelovanje i koordinaciju aktivnosti u svih 15 opština. 29. juna 2015. godine, u Opštini Isto?ni Stari Grad održan je radni sastanak predstavnika opštinskih službi nadležnih za pitanja dje?ije zaštite, predstavnika Grada Isto?no Sarajevo i CPRC-a.

ÄŚitaj dalje

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 18. i 19. juna 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“. Realizovana radionica okupila je uposlenike centara za socijalni rad sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo i uposlenike opštinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, a koji rade sa djecom u kontaktu sa zakonom. Osnovni cilj radionice bio je pove?anje znanja o zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku i razmjena iskustava u njihovoj provedbi, sa fokusom na ulogu organa starateljstva.

ÄŚitaj dalje

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 15. juna 2015. godine, posjetili su Opštinu Pale i Opštinu Sokolac. Posjete su realizovane u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane UNICEF-a. Na održanim sastancima prisustvovali su na?elnici opština, predstavnici opštinskih službi nadležnih za pitanja dje?ije zaštite, kao i predstavnici Grada Isto?no Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.