mainlogo

Informacije

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo

17. aprila 2015. godine, u cilju izrade Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak Radnog tima profesionalaca. Radni tim, formiran u cilju sistematičnog reagovanja na probleme djece i mladih u sukobu sa zakonom na području grada Istočno Sarajevo, razmatrao je prvu verzija Akcionog plana.

Čitaj dalje

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je održao i drugu početnu obuku pod nazivom „Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Na obuci su pored sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije BiH učestvovali i predstavnici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Kantonalnog tužilaštva USK, Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Regionalne Advokatske komore Bihać. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO).

Čitaj dalje

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za djecu“, dana 13.03.2015. godine, posjetili su opštinu Trnovo i održali radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, te opštinskim službama i ustanovama nadležnim za oblast dječije zaštite. Na radnom sastanku prezentirani su ciljevi i značaj projekta, kao i do sada implementirane i planirane aktivnosti u cilju njegove realizacije.

Čitaj dalje

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj je izrađen od strane Udruženja Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Podrška Vladi FBiH u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“.

Čitaj dalje

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovođenje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovođenje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO), implementira projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“. Kao prva od projektnih aktivnosti organizirana je obuka pod nazivom „Obuka tužilaca i službenika agencija za provođenje zakona u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koju su pohađali tužioci iz kantonalnih tužilaštava i predstavnici agencija za sprovedbu zakona i drugih javnih institucija na nivou Federacije BiH (Federalna uprava policije, Porezna uprava Federacije BiH, Finansijska policija Federacije BiH, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH i dr.), a koji imaju zakonsku obavezu postupati po odredbama novog Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.