mainlogo

Informacije

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Isto?ni Stari Grad

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Isto?ni Stari Grad

Projekat „Pravda za svako dijete“ kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizuje na podru?ju Kantona Sarajevo i Grada Isto?no Sarajevo, pretpostavlja djelovanje i koordinaciju aktivnosti u svih 15 opština. 29. juna 2015. godine, u Opštini Isto?ni Stari Grad održan je radni sastanak predstavnika opštinskih službi nadležnih za pitanja dje?ije zaštite, predstavnika Grada Isto?no Sarajevo i CPRC-a.

ÄŚitaj dalje

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 18. i 19. juna 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“. Realizovana radionica okupila je uposlenike centara za socijalni rad sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo i uposlenike opštinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, a koji rade sa djecom u kontaktu sa zakonom. Osnovni cilj radionice bio je pove?anje znanja o zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku i razmjena iskustava u njihovoj provedbi, sa fokusom na ulogu organa starateljstva.

ÄŚitaj dalje

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 15. juna 2015. godine, posjetili su Opštinu Pale i Opštinu Sokolac. Posjete su realizovane u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane UNICEF-a. Na održanim sastancima prisustvovali su na?elnici opština, predstavnici opštinskih službi nadležnih za pitanja dje?ije zaštite, kao i predstavnici Grada Isto?no Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela u praksi organa starateljstva“.

ÄŚitaj dalje

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela“

U cilju realizacije aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 28. i 29. maja 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivi?nih djela“.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.