mainlogo

Informacije

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je održao i drugu početnu obuku pod nazivom „Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Na obuci su pored sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije BiH učestvovali i predstavnici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Kantonalnog tužilaštva USK, Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Regionalne Advokatske komore Bihać. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO).

Čitaj dalje

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za djecu“, dana 13.03.2015. godine, posjetili su opštinu Trnovo i održali radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, te opštinskim službama i ustanovama nadležnim za oblast dječije zaštite. Na radnom sastanku prezentirani su ciljevi i značaj projekta, kao i do sada implementirane i planirane aktivnosti u cilju njegove realizacije.

Čitaj dalje

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj je izrađen od strane Udruženja Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Podrška Vladi FBiH u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“.

Čitaj dalje

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovođenje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovođenje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO), implementira projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“. Kao prva od projektnih aktivnosti organizirana je obuka pod nazivom „Obuka tužilaca i službenika agencija za provođenje zakona u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koju su pohađali tužioci iz kantonalnih tužilaštava i predstavnici agencija za sprovedbu zakona i drugih javnih institucija na nivou Federacije BiH (Federalna uprava policije, Porezna uprava Federacije BiH, Finansijska policija Federacije BiH, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH i dr.), a koji imaju zakonsku obavezu postupati po odredbama novog Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).

Čitaj dalje

CPRC započeo aktivnosti na provođenju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

CPRC započeo aktivnosti na provođenju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, na području Bosne i Hercegovine provodi Međunarodnu studiju o samoprijavljenoj delikvenciji (International Self-report Deliquency Study) - ISRD 3. Namjera je da se sveobuhvatnim istraživanjem, a koje se u istom periodu provodi u preko 40 zemalja svijeta, procjeni stvarni obim i struktura preddelinkventnog i delinkventnog ponašanja djece.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.