mainlogo

Informacije

CPRC započeo aktivnosti na provođenju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

CPRC započeo aktivnosti na provođenju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, na području Bosne i Hercegovine provodi Međunarodnu studiju o samoprijavljenoj delikvenciji (International Self-report Deliquency Study) - ISRD 3. Namjera je da se sveobuhvatnim istraživanjem, a koje se u istom periodu provodi u preko 40 zemalja svijeta, procjeni stvarni obim i struktura preddelinkventnog i delinkventnog ponašanja djece.

Čitaj dalje

Naučno istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini

Naučno istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini

U okviru implementacije projekta "Pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015", koji podržava USAID, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u postupku javne nabavke odabran da provede naučno istraživanje o obimu i prirodi problema trgovine ljudima u BiH, uključujući trgovinu djecom, unutrašnju trgovinu, te trgovinu pripadnika grupa koje su posebno ugrožene spomenutom pojavom.

Čitaj dalje

"Pravda za djecu u Bosni i Hercegovini“ - Balkan Criminology News

"Pravda za djecu u Bosni i Hercegovini“ - Balkan Criminology News

Čitaj dalje

Održana inicijalna radionica za izradu akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo

Održana inicijalna radionica za izradu akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a BiH, 29.12.2014. godine, organizovao je inicijalnu radionicu za izradu akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

„Pravda za djecu“

„Pravda za djecu“

CPRC i UNICEF u podršci reformi maloljetničkog pravosuđa i izgradnji preventivnih programa reagovanja na maloljetničko prestupništvo

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.