mainlogo

Informacije

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Predstavnici institucija nadležnih za poslove migracije, azila i upravljanje granicom, koji se direktno bave prijemom ranjivih kategorija tražilaca azila, zajedno sa nevladinim sektorom učestvovali su u jednodnevnoj obuci koja se bavila pojmom, procedurama prijema i mjerama podrške ranjivih kategorija tražilaca azila, s posebnim osvrtom na žrtve trgovine ljudima kao ranjivim kategorijama u miješanim migracionim tokovima.

Čitaj dalje

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u fokusu državne reakcije na kriminalitet

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u fokusu državne reakcije na kriminalitet

U organizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Neumu je u periodu 07. – 09. 06. 2018 godine održano XVII savjetovanje iz krivičnopravne oblasti. Suorganizatori jednog od panela koji se tiče oduzimanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima bio je i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.

Čitaj dalje

VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 04. juna 2018. godine održan je VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine.

Čitaj dalje

Obuka o tehnikama intervjuiranja tražilaca azila i ocjeni vjerodostojnosti u postupcima azila, kao i Direktivi EU o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite

Obuka o tehnikama intervjuiranja tražilaca azila i ocjeni vjerodostojnosti u postupcima azila, kao i Direktivi EU o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organizirao je obuku na temu „Tehnike intervjuiranja tražilaca azila i ocjena vjerodostojnosti u postupcima azila i Direktiva EU o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite“.

Čitaj dalje

Završen prvi dvodnevni trening „Uspješna primjena policijskog upozorenja“

Završen prvi dvodnevni trening „Uspješna primjena policijskog upozorenja“

Dana 31. maja i 01. juna 2018. godine u hotelu „Lavina“ na Jahorini, održan je napredni dvodnevni trening na temu „Uspješna primjena policijskog upozorenja“. Učesnici ove aktivnosti bili su policijski službenici sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo, certificirani za rad sa maloljetnicima.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.