mainlogo

Informacije

Nau?no istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini - Anketa - Pažnja!!!

Nau?no istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini - Anketa - Pažnja!!!

Poštovani gra?ani BiH, molim vas da odvojite par minuta vašeg vremena i pažnje kako bi Vam predstavili jednu stvar od op?eg (zajedni?kog) interesa i važnosti, a u ?ijem pravilnom tretiranju ulogu i zna?aj ima cijela društvena zajednica. Naime, trenutno se u organizaciji Udruženja CPRC , i u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH, a uz finansijsku podršku USAID-a u BiH, provodi nau?no istraživanje o fenomenu trgovine ljudima u BiH. Jedna od ciljnih grupa je tzv. op?a javnost, tj. gra?ani, koji bi trebali pružiti neke osnovne odgovore koliko zapravo p(re)poznaju ovaj problem koji se dešava u našem vrlo bliskom okruženju u kojem živimo i radimo, i koji svakodnevno poga?a naše sugra?ane širom BiH. Istraživanje se provodi putem anonimne online ankete za ?ije popunjavanje je potrebno svega par minuta. U tom smislu vas molim da odvojite tih par minuta i popunite anketu koju ?ete na?i na linku koji se nalazi iznad ove poruke. ONO ŠTO JE VAŽNO jeste da svoje prijatelje na Facebook-u ili na email kontaktnoj listi tako?er zamolite da odgovore na ovu anketu. Rezultati istraživanja bi trebali biti poznati krajem ljeta ove godine, i vrlo rado ?emo vas o njima obavjestiti. Unaprijed hvala. CPRC Team

ÄŚitaj dalje

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo

17. aprila 2015. godine, u cilju izrade Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak Radnog tima profesionalaca. Radni tim, formiran u cilju sistemati?nog reagovanja na probleme djece i mladih u sukobu sa zakonom na podru?ju grada Isto?no Sarajevo, razmatrao je prvu verzija Akcionog plana.

ÄŚitaj dalje

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

U sklopu projekta „Ja?anje kapaciteta institucija za provo?enje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je održao i drugu po?etnu obuku pod nazivom „Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“. Na obuci su pored sudija kantonalnih i op?inskih sudova Federacije BiH u?estvovali i predstavnici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Kantonalnog tužilaštva USK, Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Regionalne Advokatske komore Biha?. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO).

ÄŚitaj dalje

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za djecu“, dana 13.03.2015. godine, posjetili su opštinu Trnovo i održali radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, te opštinskim službama i ustanovama nadležnim za oblast dje?ije zaštite. Na radnom sastanku prezentirani su ciljevi i zna?aj projekta, kao i do sada implementirane i planirane aktivnosti u cilju njegove realizacije.

ÄŚitaj dalje

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Op?eg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Op?eg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj je izra?en od strane Udruženja Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Podrška Vladi FBiH u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.