mainlogo

Informacije

„Pravda za djecu“

„Pravda za djecu“

CPRC i UNICEF u podršci reformi maloljetni?kog pravosu?a i izgradnji preventivnih programa reagovanja na maloljetni?ko prestupništvo

ÄŚitaj dalje

CPRC Vam želi sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2015. godini

CPRC Vam želi sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2015. godini

ÄŚitaj dalje

Izra?eni izvještaji o evaluaciji

Izra?eni izvještaji o evaluaciji

ÄŚitaj dalje

Promocija vizualiziranih smjernica (hodograma)

Promocija vizualiziranih smjernica (hodograma)

Promovisane vizualizirane smjernice (hodogrami) za profesionalce u radu sa djecom i maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine

ÄŚitaj dalje

Zajedni?ka izjava u pogledu o?ekivanja, izazova i solucija spram novog anti-korupcijskog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zajedni?ka izjava u pogledu o?ekivanja, izazova i solucija spram novog anti-korupcijskog zakonodavstva u Federaciji Bosne i
Hercegovine.

Zajedni?ku izjavu možete prona?i u našoj biblioteci

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.