mainlogo

Informacije

Održana radionica posve?ena stru?nom osposobljavanja sudija i tužilaca

Održana radionica posve?ena stru?nom osposobljavanja sudija i tužilaca

U periodu od 10. do 11. jula 2014. godine na Jahorini je održana radionica posve?ena stru?nom osposobljavanja sudija i tužilaca koje se bave djecom i maloljetnicima kao sudionicima krivi?nog postupka. Radionica je organizirana od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a i uz partnerstvo sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH).

ÄŚitaj dalje

Nezašti?eno dijete je potencijalno nefunkcionalan ?ovjek, potencijalni napada?, ali i hroni?na žrtva

Nezašti?eno dijete je potencijalno nefunkcionalan ?ovjek, potencijalni napada?, ali i hroni?na žrtva

Nezašti?eno dijete je potencijalno nefunkcionalan ?ovjek, potencijalni napada?, ali i hroni?na žrtva. Na dvodnevnoj radionici održanoj u Neumu prof. dr. Elmedin Muratbegovi? novinarima je prezentirao "Smjernice za postupanje u slu?aju nasilja nad djecom u BiH".

ÄŚitaj dalje

Nau?na konferencija o prekograni?nom kriminalitetu - "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe"

Nau?na konferencija o prekograni?nom kriminalitetu - "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe"

U periodu 26-27.05, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, je organizovao XV kolokvij/nau?nu konferenciju o prekograni?nom kriminalitetu pod naslovom "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe".

ÄŚitaj dalje

ISRD3 BIH – International Self-Report Delinquency Study – Bosnia and Herzegovina

ISRD3 BIH – International Self-Report Delinquency Study – Bosnia and Herzegovina

CPRC, uz finansijsku podršku Jacobs Fondacije iz Švicarske, u BiH provodi istraživanje ISRD3 BIH – International Self-Report Delinquency Study – Bosnia and Herzegovina. Ova studija je dio najzna?ajnijeg i najsveobuhvatnije me?unarodnog komparativnog istraživanja delinkventnog ponašanja maloljetnika u svijetu, kao i faktora koji su sa takvim ponašanjem povezani.

ÄŚitaj dalje

Realizacija smjernica (hodograma) o postupanju za profesionalce (policija, socijalni radnici i obrazovanje) u radu sa maloljetnim prestupnicima prema postoje?im zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Br?ko Distriktu

Realizacija smjernica (hodograma) o postupanju za profesionalce (policija, socijalni radnici i obrazovanje) u radu sa maloljetnim prestupnicima prema postoje?im zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Br?ko Distriktu

Save the Children International, neprofitna organizacija iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske registrovana u Bosni i Hercegovini kao Predstavništvo strane nevladine organizacije

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.