mainlogo

Informacije

Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o rezultatima primjene akcijskog plana

Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o rezultatima primjene akcijskog plana

Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o rezultatima primjene akcijskog plana - Op?eg plana za borbu protiv korupcije, usvojenom na 48. sjednici održanoj 8. maja 2012. godine.

ÄŚitaj dalje

Petnaesti prekograni?ni "Crime Colloquium" ?e biti održan u Sarajevu

Petnaesti prekograni?ni "Crime Colloquium" ?e biti održan u Sarajevu

Petnaesti prekograni?ni "Crime Colloquium" ?e biti održan u Sarajevu

ÄŚitaj dalje

Seminar „Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije“ poha?alo 36 državnih službenika sa federalnog nivoa vlasti

Seminar „Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije“ poha?alo 36 državnih službenika sa federalnog nivoa vlasti

Ju?er održani seminar na temu „Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije" poha?alo je 36 državnih službenika iz organa uprave Federacije BiH.

ÄŚitaj dalje

Prezentacija rezultata projekta

Prezentacija rezultata projekta

U sarajevskom hotelu “Europe”, održana je prezentacija rezultata projekta i edukacija kontakt osoba za provo?enje plana u organizaciji Tima za monitoring i koordinaciju provo?enja Op?eg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije

ÄŚitaj dalje

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.