mainlogo

Informacije

Održan workshop u sklopu projekta Ja?anje sistema monitoringa i implementacije u podru?ju me?unarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

Održan workshop u sklopu projekta Ja?anje sistema monitoringa i implementacije u podru?ju me?unarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

Održan workshop u sklopu projekta Ja?anje sistema monitoringa i implementacije u podru?ju me?unarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

ÄŚitaj dalje

Kantone više uklju?iti u evropske integracije, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije

Kantone više uklju?iti u evropske integracije, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije

Radna verzija Sporazuma o saradnji na poslovima evropskih integracija izme?u Vlade Federacije BiH i vlada kantona u FBiH, reforma javne uprave i Akcioni plan za borbu protiv korupcije, bili su osnovne teme radno-konsultativnog sastanka predstavnika Vlade FBiH i sekretara te predstavnika kantona koji je danas, u organizaciji Vanjskopoliti?ke inicijative BH, održan u Sarajevu.

ÄŚitaj dalje

CPRC u?estvuje u realizaciji projekta pod nazivom Balkans ACT Now!

CPRC u?estvuje u realizaciji projekta pod nazivom Balkans ACT Now!

CPRC u?estvuje u realizaciji projekta pod nazivom Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! u okviru 53 - IPA Civil Society Facility 2011-2012 Multi-beneficiary Programa - Partnerski programi za organiazcije civilnog društva (EuropeAid/132438/C/ACT/Multi).

ÄŚitaj dalje

Održan workshop u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana

Održan workshop u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.