mainlogo

Informacije

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa Centrom za istra×ivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa Centrom za istra×ivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

ADS Federacije BiH potpisala Sporazum o suradnji sa Centrom za istra×ivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu

─îitaj dalje

Odr×an workshop u sklopu projekta Ja?anje sistema monitoringa i implementacije u podru?ju me?unarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

Odr×an workshop u sklopu projekta Ja?anje sistema monitoringa i implementacije u podru?ju me?unarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

Odr×an workshop u sklopu projekta Ja?anje sistema monitoringa i implementacije u podru?ju me?unarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

─îitaj dalje

Kantone viÜe uklju?iti u evropske integracije, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije

Kantone viÜe uklju?iti u evropske integracije, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije

Radna verzija Sporazuma o saradnji na poslovima evropskih integracija izme?u Vlade Federacije BiH i vlada kantona u FBiH, reforma javne uprave i Akcioni plan za borbu protiv korupcije, bili su osnovne teme radno-konsultativnog sastanka predstavnika Vlade FBiH i sekretara te predstavnika kantona koji je danas, u organizaciji Vanjskopoliti?ke inicijative BH, odr×an u Sarajevu.

─îitaj dalje

CPRC u?estvuje u realizaciji projekta pod nazivom Balkans ACT Now!

CPRC u?estvuje u realizaciji projekta pod nazivom Balkans ACT Now!

CPRC u?estvuje u realizaciji projekta pod nazivom Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! u okviru 53 - IPA Civil Society Facility 2011-2012 Multi-beneficiary Programa - Partnerski programi za organiazcije civilnog druÜtva (EuropeAid/132438/C/ACT/Multi).

─îitaj dalje

Odr×an workshop u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana

Odr×an workshop u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana

─îitaj dalje

Pozdrav, Va┼í javascript je uga┼íen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogu─çite ovu opciju u Va┼íem pretra┼żiva─Źu.