mainlogo

Informacije

Obuka o tehnikama intervjuiranja tražilaca azila i ocjeni vjerodostojnosti u postupcima azila, kao i Direktivi EU o zajedni?kim postupcima za priznavanje i oduzimanje me?unarodne zaštite

Obuka o tehnikama intervjuiranja tražilaca azila i ocjeni vjerodostojnosti u postupcima azila, kao i Direktivi EU o zajedni?kim postupcima za priznavanje i oduzimanje me?unarodne zaštite

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organizirao je obuku na temu „Tehnike intervjuiranja tražilaca azila i ocjena vjerodostojnosti u postupcima azila i Direktiva EU o zajedni?kim postupcima za priznavanje i oduzimanje me?unarodne zaštite“.

ÄŚitaj dalje

Završen prvi dvodnevni trening „Uspješna primjena policijskog upozorenja“

Završen prvi dvodnevni trening „Uspješna primjena policijskog upozorenja“

Dana 31. maja i 01. juna 2018. godine u hotelu „Lavina“ na Jahorini, održan je napredni dvodnevni trening na temu „Uspješna primjena policijskog upozorenja“. U?esnici ove aktivnosti bili su policijski službenici sa podru?ja Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo, certificirani za rad sa maloljetnicima.

ÄŚitaj dalje

Metodologija i tehnike uskla?ivanja zakonodavstava s me?unarodnim i standardima EU

Metodologija i tehnike uskla?ivanja zakonodavstava s me?unarodnim i standardima EU

U okviru projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“, 07. maja 2018. godine u hotelu „Hills“ u Sarajevu, realizirana je obuka pod nazivom „Metodologija i tehnike uskla?ivanja zakonodavstava s me?unarodnim i standardima EU“. Obuku je organizirao Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine.

ÄŚitaj dalje

Završena druga dvodnevna radionica "Porodi?ne grupne konferencije"

Završena druga dvodnevna radionica "Porodi?ne grupne konferencije"

Dana 10.05 I 11.05 2018 . godine u hotelu Sarajevo realizovana je druga dvodnevna radionica na temu “Porodi?ne grupne konferencije” za predstavnike JU Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Postupci u situacijama masovnog priljeva stranih državljana

Postupci u situacijama masovnog priljeva stranih državljana

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu realizirao obuku o postupcima u posebnim situacijama masovnog priljeva stranih državljana u BiH. Obuka je realizirana u sklopu projekta Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH, kojeg podržava Vlada Švicarske.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.