mainlogo

Informacije

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika primijenit će se u svim školama u Kantonu Sarajevo

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika primijenit će se u svim školama u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), realizuju obuku trenera za primjenu Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika (Program).

Čitaj dalje

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

U Sarajevu je 04. decembra 2017. godine u hotelu “Hills” na Ilidži održana je prva edukacija za primjenu Matrice za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika pod nazivom „Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika".

Čitaj dalje

Održan dvodnevni sastanak „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

Održan dvodnevni sastanak „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

S ciljem razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera kao reakcije na ponašanja djece u sukobu sa zakonom, intenzivnijeg preventivnog rada sa osjetljivom i rizičnom grupom djece, poboljšanja komunikacije, koordinacije i unapređenja rada svih subjekata u čijoj je nadležnosti postupanje, briga i zaštita djece, 06. i 07. novembra 2017. godine je u hotelu Lavina na Jahorini održan koordinacijski sastanak sa temom „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“.

Čitaj dalje

Koordinacijski sastanak: „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

Koordinacijski sastanak: „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, organizovati će dvodnevni sastanak za sudije, tužioce, policijske službenike i stručno osoblje organa starateljstva, sa područja grada Istočno Sarajevo i Kantona Sarajevo u cilju razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Čitaj dalje

Sarajevo: Međunarodna studija o samoprijavljenom prijestupništvu djece u Bosni i Hercegovini

Sarajevo: Međunarodna studija o samoprijavljenom prijestupništvu djece u Bosni  i Hercegovini

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, u Sarajevu 24. oktobra 2017. godine realiziran je okrugli stol pod nazivom: „OBIM I STRUKTURA MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA: REZULTATI STUDIJE SAMOPRIJAVLJIVANJA”.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.