mainlogo

Edukacija za službu osiguranja OSCE BiH

O edukaciji
Predavanja su održana 22. i 23. decembra 2008. godine na temu razrade osnovnih i najosjetljivijih problema s kojima se susreću savremene službe unutrašnje zaštite. Predavanja su predstavljala simbiozu teorije i problemskog pristupa.Teme predavanja, koja su održana ticala su se problematike:

Koncept situacijske prevencije kriminaliteta i njena primjena na zaštitu ličnosti i objekata u institucijama visokog značaja (rizika).
- Metode prevencije – eliminisanje prijetnje primjenom elemenata fizičke , tehničke i operativne zaštite
- Zaštita ličnosti – koncept koncentričnih prstenova
- Zaštita objekata – osjetljiva problematika
- Slučaj iz prakse

Specijalna opservacija i kriminološka analiza problematike upotrebe sredstava prinude (studija slučaja: „Sistem privatne sigurnosti u BIH“)
- Sistemski pristup prepoznavanja pojava iz okruženja – kriminalitet
- Tehnika prepoznavanja i prikupljanja informacija
- Opservacija ličnosti
- Upotreba sredstava prinude – studija slučaja: „Saistem privatne sigurnosti u BIH“

Nužna odbrana i krajnja nužda kao instituti krivičnog prava i njihova primjena na poslove „unutrašnje službe zaštite“
- Osnovni elementi isključenja krivičnog djela
- Slučaj iz prakse

Na kraju seminara testirani su kandidati putem adekvatnog instrumentarija (test), te izdati adekvatni certifikati kao potvrdu o odslušanom seminaru na datu temu. 
Predavanja su održana 22. i 23. decembra 2008. godine na temu razrade osnovnih i najosjetljivijih problema s kojima se susreću savremene službe unutrašnje zaštite. Predavanja su predstavljala simbiozu teorije i problemskog pristupa.Teme predavanja, koja su održana ticala su se problematike:

Koncept situacijske prevencije kriminaliteta i njena primjena na zaštitu ličnosti i objekata u institucijama visokog značaja (rizika).
- Metode prevencije – eliminisanje prijetnje primjenom elemenata fizičke , tehničke i operativne zaštite
- Zaštita ličnosti – koncept koncentričnih prstenova
- Zaštita objekata – osjetljiva problematika
- Slučaj iz prakse

Specijalna opservacija i kriminološka analiza problematike upotrebe sredstava prinude (studija slučaja: „Sistem privatne sigurnosti u BIH“)
- Sistemski pristup prepoznavanja pojava iz okruženja – kriminalitet
- Tehnika prepoznavanja i prikupljanja informacija
- Opservacija ličnosti
- Upotreba sredstava prinude – studija slučaja: „Saistem privatne sigurnosti u BIH“

Nužna odbrana i krajnja nužda kao instituti krivičnog prava i njihova primjena na poslove „unutrašnje službe zaštite“
- Osnovni elementi isključenja krivičnog djela
- Slučaj iz prakse

Na kraju seminara testirani su kandidati putem adekvatnog instrumentarija (test), te izdati adekvatni certifikati kao potvrdu o odslušanom seminaru na datu temu. 

 

 

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.